Alte cinci instituții de învățământ din țară au fost acreditate pentru evaluarea persoanelor care dețin experiență într-un anumit domeniu profesional și vor să își valideze competențele.

Grație unui mecanism pilot elaborat în 2019 de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în acest an, programul de validare a fost extins la nivel național în domeniile: industria textilă, industria frumuseții, transport, IT și asistență medicală, cel din urmă fiind destinat pentru îngrijirea persoanelor în etate.

Inițiativa este susținută de proiectul PNUD „Migrație și dezvoltare locală”, cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției, în parteneriat cu Organizația Internațională a Migrației, Misiunea în Republica Moldova.

Pentru a depune dosarul în scopul recunoașterii calificării profesionale, este necesar ca doritorii să se adreseze la unul din cele nouă centre de validare din cadrul instituțiilor de învățământ acreditate. Pe durata pilotării, primele centre de validare care au fost implicate sunt din domeniile construcții, alimentație publică, pedagogie și ecologie.

După ce are loc depunerea actelor necesare, beneficiarul programului susține examenul teoretic și practic, iar la final obține un certificat care atestă abilitățile profesionale dobândite pe parcursul vieții.

Mai multe detalii despre etapele procesului de recunoaștere a calificărilor, a actelor necesare și datelor de contact ale centrelor de validare, pot fi găsite aici.

Taxa de evaluare va fi acoperită de proiectul PNUD „Migrație și dezvoltare locală”, cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției, în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova, în limita bugetului alocat.

Prin recunoașterea calificărilor non-formale și informale se înțelege procesul prin care se confirmă de o instituție abilitată faptul că o persoană deține cunoștințe și competențe profesionale, obținute prin experiență de muncă, dar fără a fi avut studii de specialitate. Astfel, persoanele care vor beneficia de serviciile de recunoaștere a calificărilor și vor obține certificatele respective, vor putea să se angajeze în câmpul muncii legal și mai rapid. Beneficiari pot fi atât persoanele din Moldova, cât și cetățenii reveniți de la muncă peste hotare, care au dobândit noi abilități profesionale lucrând în domenii diferite de ce cele în care au studii.

Până în prezent, deja au fost certificați 47 candidați și candidate, la 12 meserii: brutar, cofetar, chelner, controlor-casier, bucătar, zugrav, placator plăci, fierar-betonist, tencuitor, pietrar-zidar, instalator și montator pereți și plafoane din ghips carton.

Prin susținerea acestei inițiative, se urmărește alinierea serviciilor sistemului educațional la necesitățile pieţei muncii, crearea condițiilor pentru muncă legală și decentă a muncitorilor moldoveni și reintegrarea facilă și eficientă în câmpul muncii a migranților reveniți în țară.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *