În Republica Moldova va fi creat brandul “MIERE DIN PĂDURE” – care presupune dezvoltarea sectorului apicol prin diversificarea pieţei produselor apicole (inclusiv pentru export), realizarea și utilizarea eficientă a unei hărți interactive a culturilor melifere din fondul silvic de stat. Ideile fac parte din proiectului privind Utilizarea Eficientă a Resurselor Melifere din Fondul Silvic (UERMFS), drept parte componentă a Programului European de Dezvoltare a Apiculturii în Republica Moldova (PEDAM), ambele acţiuni fiind implementate de Asociația „Green Nations” şi dezvoltate prin cooperare cu Agenția „Moldsilva” și autoritățile Administrației Publice Locale.

 

Această colaborare, pe aspecte de activitate apicolă, se bazează pe Acordul de parteneriat și colaborare, semnat în luna februarie, curent, dar și intențiile de colaborare la implementarea

Materializarea acestor idei de colaborare vine în susținerea apicultorilor și aduce un impuls clar la dezvoltarea domeniului apicol din țara noastră, deoarece Asociația „Green Nations” în parteneriat cu Agenția „Moldsilva”, în limitele proiectului UERMFS, va crea pe terenurile din Fondul Forestier plantații de culturi melifere și platforme specializate de amplasare a stupinelor, va asigura materialul săditor, în acest scop, și întreținerea culturilor plantate, pe perioada implementării proiectului.

Asociația „Green Nations” este o organizație necomercială, apolitică și urmărește obiective de utilitate publică. Principalul domeniu de activitate al asociației este dezvoltarea agriculturii în Republica Moldova prin consolidarea, structurarea și sistematizarea acesteia prin intermediul unor activități, care să contribuie la creșterea eficienței și competitivității, deschiderea posibilităților de finanțare prin înființarea sau dezvoltarea agricultorilor și procesatorilor de produse agricole.

REDACTOR: Diana Botnaru

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *