Serviciul Fiscal de Stat a lansat serviciul electronic „Contul unic” care permite achitarea on-line a impozitelor şi taxelor. Acesta a fost conectat a la serviciul guvernamental de plăţi electronice MPay.

„Contul unic” permite achitarea tuturor obligaţiilor fiscale printr-o singură plată. Mecansimul presupune formarea unei note de plată pentru obligaţiile fiscale, cu posibilitatea de transferare a sumei integrale pentru achitarea tuturor impozitelor şi taxelor, cu redirecţionarea către destinaţiile de buget prestabilite, scrie bizlaw.md.

Dezvoltarea serviciului şi integrarea acestuia cu instituţiile bancare prin intermediul MPay, vine să simplifice modalitatea de achitare a impozitelor şi taxelor, care poate fi efectuată direct de pe interfaţa serviciului ”Contul unic” cu accesarea butonului de achitare MPay, fără necesitatea imprimării şi remiterii ordinului de plată la instituţia bancară.

Serviciul poate fi utilizat prin parcurgerea următorilor paşi:

  • Pasul 1: accesarea SIA ”Contul curent al contribuabilului”;
  • Pasul 2: accesarea butonului de achitare MPay de pe interfaţa serviciului ”Contul unic”;
  • Pasul 3: introducerea numărului notei de plată, pe interfaţa serviciului MPay;
  • Pasul 4: alegerea opţiunii de achitare Card bancar;

Opţiunea Internet banking urmează a fi disponibilă odată cu ajustarea de către bănci a sistemelor informaţionale.

  • Pasul 5: Selectarea ţării emitente a cardului şi accesarea butonului Autorizează plată.

Serviciul este disponibil pentru toţi contribuabilii care au acces la serviciile fiscale electronice şi utilizează serviciul ”Contul unic” din cadrul sistemului informaţional ”Contul curent al contribuabilului”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *