Suedia și PNUD oferă granturi de până la 50 000 de dolari pentru susținerea producătorilor și procesatorilor agricoli de pe ambele maluri ale râului Nistru. În cadrul proiectului AdTrade PNUD lansează un concurs de granturi pentru producătorii și procesatorii agricoli de pe ambele maluri ale Nistrului, care doresc să-și unească eforturile pentru a adopta tehnologii inovatoare în procesul de producere și prelucrare a produselor agricole, pentru a-și spori competitivitatea și pentru a accesa noi piețe de desfacere, scrie zonadesecuritate.md.

Pot depune dosarele de participare organizațiile de susținere a afacerilor împreună cu cel puțin doi producători sau un producător și un procesator agricol de pe ambele maluri ale Nistrului, care își exprimă angajamentul de a se asocia și a crea noi locuri de muncă, în special pentru femei și persoane social-vulnerabile. Propunerile de proiect selectate vor primi finanțare nerambursabilă de până la 50 000 dolari fiecare pentru procurarea de echipamente și utilaje. Parteneriatele câștigătoare vor mai beneficia de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor.

Cine poate participa

Concursul este deschis propunerilor de proiect care vizează producerea și procesarea fructelor, legumelor și strugurilor de masă, producerea și procesarea plantelor etero-oleaginoase și medicinale, valorificarea produselor apicole, creșterea animalelor, procesarea produselor derivate din lapte, dar și alte activități din sectoarele horticol, fitotehnic și zootehnic.

Proiectele propuse urmează să abordeze idei inovatoare de afaceri, ceea ce presupune includerea noilor tehnologii, reducerea costurilor de producere, adaptarea producerii și/sau procesării la noile necesități ale pieței în contextul COVID-19.

Termenul limită pentru depunerea solicitărilor este 5 februarie 2021, ora 16:00. Formularele de aplicare, condițiile de participare la concurs, precum și criteriile de evaluare ale propunerilor de proiect sunt disponibile aici. În următoarele săptămâni, proiectul AdTrade va organiza și sesiuni de informare cu privire la condițiile și modul de participare la concurs.

Asistența financiară nerambursabilă oferită de Suedia în cadrul proiectului PNUD „Dezvoltarea capacităților de export pe ambele maluri ale Nistrului” (AdTrade) va contribui la îmbunătățirea mediului de afaceri, crearea locurilor de muncă și constituirea parteneriatelor, ceea ce ar  permite întreprinderilor de pe ambele maluri ale Nistrului să depășească impactul negativ al crizei pandemice, iar companiilor de pe malul stâng al Nistrului ar oferi posibilitatea de a accesa mecanismele de comerț disponibile pe malul drept, de a-și spori cunoștințele și abilitățile și de a spori vânzările și a diversifica piața de desfacere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *