Mai multe întreprinderi de stat și municipale nu dispun de mecanisme eficiente prin care să asigure integritatea instituțională. La această concluzie au ajuns autorii unui studiu care a analizat implementarea politicilor de integritate și anticorupție la 21 de întreprinderi de stat și 10 întreprinderi municipale din Chișinău. Cercetarea a fost realizată de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, cu sprijinul PNUD.

Rezultatele evaluării arată că 22 de întreprinderi din cele 31 analizate dispun de cel puțin un document oficial în care sunt prevăzute acțiuni pentru prevenirea și reducerea riscurilor de corupție (Plan de integritate și/sau Registru al riscurilor). La fel, 22 dintre întreprinderile evaluate au aprobat Coduri de conduită, însă aceste documente nu pot fi considerate suficiente și eficiente, deoarece descriu într-un mod sumar regimul cadourilor, politica de identificare şi gestionare a conflictelor de interese, sancţiunile disciplinare pentru încălcarea normelor de conduită etc. Totodată, niciunul dintre codurile de conduită analizate nu include angajamente anticorupţie, inclusiv în raport cu partenerii de afaceri.

Potrivit rezultatelor cercetării, doar patru întreprinderi din totalul celor evaluate au aprobat proceduri pentru denunțarea ilegalităților de către angajați și doar trei dintre acestea au elaborat mecanisme de protecţie pentru salariații care denunță riscuri sau acte de corupție.

Studiul arată că fiecare al doilea angajat chestionat nu are încredere că va fi protejat în cazul în care ar denunța o faptă de corupție. Drept urmare, în perioada 2018-2020 în cadrul întreprinderilor monitorizate nu au fost înregistrate denunțuri sau avertizări de integritate.

O altă problemă constatată de autorii studiului este că achizițiile făcute de întreprinderi au un grad redus de transparență, în timp ce administrațiile acestora nu aplică reguli unice în achiziționarea bunurilor sau serviciilor. Astfel, în ultimii doi ani, doar una din patru întreprinderi evaluate a publicat pe pagina web planurile anuale de achiziții și doar una din zece – informații despre executarea contractelor de achiziție. În același timp, doar șapte întreprinderi (2 întreprinderi municipale și 5 întreprinderi de stat) sau 22,6% din totalul celor evaluate actualizează în permanență paginile web, iar alte șase întreprinderi (una municipală și cinci de stat) sau 19,4% din cele evaluate nu dispun de astfel de platforme. 

„Acum trei ani, CNA a demarat procedura de evaluare a riscurilor de corupţie în activitatea întreprinderilor de stat sau municipale. Am constatat că întreprinderile menţionate reprezintă un sector cu risc sporit de corupţie din cauza mai multor factori: cadrul normativ defectuos, lipsa procedurilor anticorupţie, deciziile neconforme ale fondatorilor etc. Raportul prezentat astăzi conţine o descriere a situaţiei existente şi formulează mai multe recomandări pentru consolidarea integrităţii instituţionale”, a spus Lidia Chireoglo șefa interimară a Direcției Generale Prevenirea Corupției, CNA.

„Implementarea unor mecanisme interne de consolidare a integrității în cadrul companiilor fondate de autoritățile statului este vitală pentru o economie națională prosperă, iar PNUD Moldova continuă să acorde sprijin sectorului public și privat în asigurarea conformității anticorupție”, a menționat Olga Crivoliubic, manageră de proiect la PNUD Moldova.

Implementarea politicilor de integritate și anticorupție de întreprinderile de stat și municipale este prevăzută de Planul de acțiuni din Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017–2020. În document se menționează și obligativitatea publicării pe paginile web ale întreprinderilor sau ale entităţilor publice, care le controlează, a rapoartelor privind implementarea acestor politici.

CNA a elaborat și publicat la începutul anului 2018 un plan – model de integritate pentru întreprinderile fondate de autoritățile publice centrale și cele locale. Documentul prevede acțiunile pe care trebuie să le implementeze întreprinderile, termenele de realizare, dar și indicatorii care urmează a fi atinși

Anterior, în anul 2016, la inițiativa PNUD a fost elaborat un model de Cod de conduită pentru întreprinderi mici și mijlocii, document care include un șir de norme și principii anticorupție, necesare pentru sporirea nivelului de integritate instituțională în întreprinderi.

Studiul „Evaluarea implementării Planurilor de integritate și/sau a Registrelor riscurilor de întreprinderile de stat și municipale” a fost elaborat în cadrul proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova și Centrul Național Anticorupție, cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

La etapa de pregătire a studiului, autorii au chestionat 175 de întreprinderi de stat și municipale. Pentru evaluarea implementării politicilor de integritate, au fost selectate 31 de întreprinderi care dispun fie de un plan de integritate, fie registru al riscurilor, inclusiv de corupție sau un cod de conduită. La selectarea eșantionului s-a ținut cont și de importanța strategică la nivel național/municipal a întreprinderilor, valoarea capitalului social (mai mare de 3.000.000 de lei, în cazul întreprinderilor de stat și 500.000 de lei, în cazul întreprinderilor municipale).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *