“Echipa Mobilă” este un serviciu care îşi propune prevenirea instituţionalizării copiilor cu dizabilităţi prin capacitarea familiei în acordarea îngrijirii calitative persoanelor cu dizabilităţi.

Echipa mobilă prestează servicii de asistenţă socială, asistenţă psihologică, logopedie, asistenţă medicală şi Kinetoterapie la domiciliul persoanei, în prezenţa şi cu implicarea familiei, dezvoltarea abilităților persoanelor cu dizabilități pentru o viată independentă, alte servicii în dependență de necesitățile beneficiarului.

De asemenea, Echipa mobilă facilitează accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile comunitare (şcoală, grădiniţă, centre de zi) şi acordă suport în accesarea prestaţiilor sociale. Echipa mobilă este creată pe lângă Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei şi are ca arie de activitate întreg teritoriul raionului. Concomitent, Echipa mobilă prestează servicii pentru 25-30 beneficiari.Termenul maxim de prestare a serviciilor către beneficiar constituie 1 an.

Pentru a deveni beneficiar al Echipei mobile este necesar  de  aplicat o cerere către asistentul social comunitar sau direct către Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din raion. Serviciul Social Echipa Mobilă este gratuit.Mai multe detalii la adresa  orașul Fălești , str. Ștefan cel Mare 50, etajul 1, biroul 117. Telefon de contact (0259) 24177

AUTOR: Vasile Panţîr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *