Evenimentul de totalizare a realizării politicilor de tineret, incluse în Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, desfășurat luni, 23 noiembrie, în format online, a adunat virtual peste 4500 persoane din toată țara: tineri şi tinere, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, inclusiv responsabilii de domeniul tineret, manageri și lucrători ai Centrelor Raionale/ Municipale de tineret, reprezentanți ai organizațiilor de tineret, consiliilor de tineret și partenerii de dezvoltare.

Evenimentul din acest an, cu transmisie online de la Chișinău, a adus în discuție direcțiile în care a evoluat sectorul de tineret în ultimii ani și oportunitățile de care au beneficiat tinerii. Documentul Strategiei a fost adoptat în anul 2014 și a ghidat intervențiile în sectorul de tineret în ultimii șase ani.

În mesajul său de salut către participanții conferinței, Ivan Gheorghiu, Secretar de Stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a menționat că, din moment ce tinerii reprezintă peste 1/3 din populația Republicii Moldova, contribuția lor la dezvoltarea societății este indispensabilă: ”Astăzi, ne-am propus să aflăm care din obiective, dintre cele punctate în Strategie, au fost îndeplinite și asupra cărora trebuie să mai muncim. Astfel, autoritățile statului vor depune în continuare eforturi pentru promovarea și susținerea tinerilor. După o scurtă retrospectivă, putem spune că sectorul de tineret a avansat prin dezvoltarea infrastructurii și comunității de tineret: centre de tineret, agenția națională pentru tineret, consilii locale ale tinerilor, ONG-uri de tineret, lucrători de tineret, voluntari și lideri de tineret, programe/servicii de tineret. Toate presupun participarea și implicarea tinerilor la nivel comunitar, precum și oferirea serviciilor de calitate pentru tineri la nivel local.”

La rândul său, Nigina Abaszada, Reprezentantă Rezidentă UNFPA în Moldova, a declarat că: “UNFPA apreciază înalt realizările din sectorul de tineret din ultimii ani. A fost creată Rețeaua Centrelor de tineret în 44 de localități din țară, care contribuie semnificativ la realizarea priorităților Strategiei și sporește accesul tinerilor la servicii de calitate pentru dezvoltarea lor. În continuare, este nevoie să extindem aceste servicii pentru ca toți tinerii din Moldova, indiferent de locul de trai, etnie sau stare de sănătate, să poată beneficia de servicii de tineret accesibile și nimeni să nu fie lăsat în urmă. Vocea fiecărui tânăr contează pentru îndeplinirea Agendei 2030.”

”Promovarea și oferirea de oportunități de participare pentru tineri, investițiile în Centrele de tineret, organizațiile de tineret, vor contribui, cu siguranță, la valorificarea potențialului tinerilor aici, în țară. De asemenea, credem că sprijinul Guvernului Elveției oferit prin Fondul comun la evaluarea strategiei pentru tineri va spori calitatea acestui proces, evidențiind rezultatele obținute, provocările, precum și sinergiile cu alte programe și sectoare în care sunt prezenți tinerii”, a precizatRadu Daniiofițer de program, Biroul de Cooperare al Elveției.

Evenimentul online “Strategia pentru Tineret 2020:Tinerii – autorii progresului” a servit drept o platformă de interacțiune pentru actorii de tineret din întreaga țară cu scopul de a constata evoluțiile și provocările în aplicarea Strategiei pentru Tineret 2020. Procesul consultativ și de participare a fost asigurat cu ajutorul intervențiilor online din regiune a delegaților din trei ateliere de lucru, care s-au desfășurat săptămâna trecută și au reunit tineri și specialiști în discuții de evaluare a progresului și impactului Strategiei. Rezultatele consultărilor regionale au fost prezentate de tineri, experți și autorități publice de nivel local și regional. 

”Realizarea Strategiei naționale a determinat și prioritățile locale de lucru pe sectorul de tineret, asigurând un cadru național unic în domeniul de tineret”, a menționat Olesea Rusu, specialistă de tineret în cadrul Consiliului raional Anenii Noi.

Participantă la eveniment, Liviana Frunză, președinta Consiliului local al tinerilor Botanica și voluntară la Centrul Municipal de tineret Chișinău, a menționat:  “În calitate de tânără consilieră locală, am observat că din ce în ce mai mulți tineri își doresc să creeze structuri reprezentative la nivel local și nu numai. Astfel, nivelul de participare al tinerilor e cu siguranță în creștere, iar autoritățile trebuie să se implice, în continuare, în promovarea participării tinerilor.”

Evenimentul a fost organizat în contextul Zilelor Naționale a Tineretului, în cadrul ,,Fondului comun pentru dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al MECC, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).

Evenimentul a fost moderat de tineri, reprezentanți ai organizațiilor de tineret, oferindu-le posibilitatea să confirme rolul și contribuția tinerilor în dezvoltarea sectorului de tineret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *