Ultimul an de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016–2020 a început cu restanțe, 10 subacțiuni nerealizate (18,9%) din cele 53 de subacțiuni care trebuiau să fie realizate până la sfârșitul anului 2019. Mai multe activități din documentele de politici nu au putut fi realizate în primul semestru al anului 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, deoarece activitatea Ministerului Afacerilor Interne și, implicit, a Poliției a fost axată pe supravegherea respectării de către cetățenii Republicii Moldova a măsurilor instituite  de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Totodată, trezește îngrijorări faptul că în primul semestru al anului 2020 nu au fost inițiate consultări publice asupra noului document strategic pentru dezvoltarea Poliției în perioada următoare.

În cadrul Raportului nr. 4 de monitorizare civică a reformei Poliției, Promo-LEX a analizat o activitate din Matricea de politici pentru implementarea programului de Suport bugetar, precum și 10 subacțiuni din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției, calificate drept nerealizate în rapoartele anterioare.

Astfel, potrivit analizei Promo-LEX, gradul de implementare a activităților planificate în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Poliției a rămas același ca și la finele anului 2019. Nicio subacțiune restantă nu și-a modificat calificativul, acestea fiind considerate de Promo-LEX în continuare ca fiind nerealizate.

Totuși, în cazul unei singure activități din Matricea de politici, indicatorul stabilit pentru anul 2019 a fost atins în primul semestru al anului 2020. Luând în considerare că ponderea în ansamblu a femeilor în Poliție la situația din 1.07.2020 este de 18,14%, constatăm că indicatorul stabilit în cadrul Obiectivului privind creșterea participării femeilor în Poliție pentru anul 2019 a fost atins în primul semestru al anului 2020.

Cât privește cele 10 subacțiuni restante la finele anului 2019, analizate din Planul pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției, acestea vizează patru dintre cele cinci obiective strategice:

Nemijlocit, subacțiunile restante sunt următoarele:

Raportul nr. 4 de monitorizare civică a reformei Poliției îl găsiți aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *