Republica Moldova și-a luat angajamentul să prezinte prima sa Evaluare Națională Voluntară (ENV) a implementării Agendei 2030 în iulie 2020, în cadrul Forumului Politic de Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă, care va avea loc sub auspiciile Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite (ECOSOC).

 

Organizația Națiunilor Unite în Moldova și agențiile sale susțin procesul de pregătire pentru ENV. „Angajamentul Republicii Moldova de a raporta voluntar privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, încă o dată demonstrează determinarea țării de a realiza Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Evaluarea Voluntară Națională este o oportunitate de a consolida politicile și instituțiile Guvernului și de a mobiliza susținerea partenerilor pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”, afirmă Simon Springett, coordonator rezident ONU în Republica Moldova.

Pe data de 17 decembrie, Biroul Național de Statistică, în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și UN Women, a organizat un atelier de lucru pentru a prezenta rezultatele revizuirii indicatorilor naționalizați ai Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Participanții au discutat despre rolul datelor statistice în procesul de raportare, despre indicatorii disponibili și cei lipsă, lacunele existente la nivel de date și modalitățile de abordare ale acestora, inclusiv prin utilizarea surselor administrative și alternative de date.

„Agenda de Dezvoltare Durabilă are scopul de a îmbunătăți viețile oamenilor din punct de vedere social, economic și politic, făcând aceste domenii să se completeze. ONU a fost alături de Republica Moldova în procesul de naționalizare a Agendei în 2017, a susținut revizuirea indicatorilor de dezvoltare durabilă pentru a asigura comparabilitatea internațională a datelor, iar noi suntem recunoscători pentru parteneriatul continuu”, a menționat Aurelia Spătaru, directoarea generală adjunctă a Biroului Național de Statistică.

Pe 18 decembrie, Cancelaria de Stat a organizat un atelier de lucru pentru pregătirea de procesul de Evaluare Națională Voluntară, în parteneriat cu PNUD. Evenimentul a reunit toate părțile interesate relevante pentru a discuta progresul realizat de țară în vederea implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă naționalizate. Participanți au generat idei privind structura viitoare a ENV și au decis asupra unui plan de acțiuni pentru elaborarea raportului ENV.

„Ne-am angajat în acest exercițiu ambițios de a participa anul viitor în Evaluarea Națională Voluntară și de a elabora acest raport național de țară, în baza unui studiu complex. Cancelaria de Stat încă din 2016 își asumă rolul de a coordona acest proces, însă nu va putea să facă acest exercițiu singur, fiindcă este un proiect inter-sectorial, în care suntem vizați toți, atât autoritățile publice, cât și partenerii de dezvoltare, sectorul privat și societatea civilă”, a spus Adrian Ermurachi, secretar general adjunct al Guvernului.

„PNUD este gata să ofere sprijin Guvernului Republicii Moldova în procesul de implementare a Agendei 2030. ENV este o oportunitate unică de a poziționa Republica Moldova, prin evidențierea domeniilor cheie de progres și de a implica în mod egal partenerii în discuții și găsirea soluțiilor inovative pentru provocările ulterioare,” a declarat Dima Al-Khatib, Reprezentanta Rezidentă PNUD în Republica Moldova.

Ambele ateliere de lucru au fost organizate în parteneriat cu Comitetul de Supraveghere pentru ENV, care include reprezentanți ai Guvernului, societății civile și ai sectorului privat.

Organizația Națiunile Unite în Moldova susține eforturile Guvernului de implementare a Agendei 2030 prin naționalizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și integrarea Agendei 2030 în cadrul național de dezvoltare al țării.

În septembrie 2015, împreună cu alte 192 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite, Moldova a adoptat noua Agendă de Dezvoltare Durabilă – Agenda 2030, cu 17 obiective și 169 ținte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *