Organizațiile membre ale Grupului de Lucru „Mediu, schimbările climatice și securitatea energetică” a Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic și organizațiile societății civile din domeniul protecției mediului atenționează opinia publică asupra reluării presiunilor de către Igor Dodon, Preşedintele  Republicii Moldova, şi grupurile de interese din domeniul agriculturii, privind modificarea cadrului normativ în scopul folosirii rezervelor strategice de apă potabilă din subteran pentru irigare. Şeful statului neglijează prevederile cadrului normativ și opinia instituţiilor ştiinţifice şi, în urma declaraţiilor sale iresponsabile şi populiste în faţa fermierilor, forţează Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului să dea avize pozitive la o aventură care pune în pericol securitatea ecologică a R. Moldova.

https://www.facebook.com/MiscareaEcologistaDinMoldova/videos/1663861347113601/

Deja de șapte ani, anumite reţele obscure şi grupuri de presiune, invocând volumul redus de ape posibile de folosit pentru irigare şi folosind ca pretext seceta hidrologică, fac lobby pentru modificarea prevederilor din Legea Apelor, care să le permită acces nelimitat la utilizarea apelor subterane în alte scopuri decât cele potabile. (Actualmente, Legea Apelor nr. 272/2011  prevede expres prin art.45, al. „(1) Folosinţa apelor subterane cu proprietăţi potabile în alte scopuri decât cel al alimentării cu apă potabilă şi cu apă menajeră este interzisă.”)

Volumul redus de ape de suprafață se datorează și faptului că râurile mici au fost transformate în canale pentru apele uzate, iar majoritatea deținătorilor de lacuri nu au Regulamente de gestionare și nu-si asumă responsabilitatea de menținere a calității/cantității apei și terenurilor fondului apelor. Precum se ştie, stabilirea calității apelor de suprafață este foarte costisitoare și statul nu și-a determinat până în prezent nicio viziune politică de ansamblu pentru revitalizarea apelor de suprafață.

Calitatea proastă a apelor de suprafață și schimbările climatice cu care ne confruntăm afectează volumele resurselor de apă, iar prin legiferarea folosirii apei din subteran pentru irigare, fără un studiu complex și comprehensiv, pune în pericol direct aprovizionarea cu apă potabilă a milioane de cetățeni și atentează la securitatea națională (ecologică).

Problema calității și cantității apei potabile în Republica Moldova impune o atenție sporită acestui subiect, iar păstrarea rezervelor de apă pentru consum uman este și trebuie să fie o prioritate absolută. Mai ales că cercetările indică drept nesatisfăcătoare (nesigură) calitatea apei în Republica Moldova, iar populația din mediul rural este de circa două ori mai dezavantajată decât cea din mediul urban.

Un alt motiv al rezistenței ecologiștilor pe subiectul irigării cu apă din subteran este conținutul ridicat de săruri al acesteia. Date din 2014 arată că gradul de mineralizare depăşeşte limita admisibilă pe întreg teritoriul R. Moldova, de la Nord la Sud, nivelul limită fiind de 0,8-1 gram per litru. De exemplu, cercetările arată că la Briceni gradul de mineralizare a apei subterane este 2,7 grame per litru, Edineţ – 1,5 gr/l – 1,9 gr./l, Nisporeni – 1,6 gr./l. Astfel, în câţiva ani, terenurile irigate cu astfel de apă vor fi acoperite cu sare şi nu vor mai rodi.

Conform unor studii, efectuate pe cernoziomurile irigate, pe teritoriul R. Moldova practic nu există terenuri agricole, care nu sunt afectate de procesele negative (inclusiv, degradare ireversibilă), drept consecință a aplicării irigațiilor – dehumificarea, gleizarea, compactarea, înmlăştinirea, soloneţizarea, salinizarea ş.a.

De asemenea, până la ora actuală nu există informații concrete în ceea ce privește calitatea şi volumul depozitelor de apă subterană din republică şi nicio viziune ştiinţifică sau de politică de mediu cum ar trebui ele folosite în beneficiul tuturor cetăţenilor şi a solurilor.

De aceea, subsemnații, consideră o crimă la nivel naţional şi regional asupra mediului, ecosistemelor naturale, sănătăţii populaţiei şi securităţii ecologice, „legiferarea” accesului la resursele strategice de apă potabilă a unor milionari hrăpăreţi, pe care îi interesează profitul privat şi nu binele public. Inevitabil, irigarea cu apele subterane va genera degradarea solurilor şi va lipsi localităţile din republică de apă potabilă, ceea ce va duce la o catastrofă umană.

Solicităm:

– cercetarea rezervelor de apă subterană a R. Moldova și elaborarea unui studiu științific complex care ar garanta, pe termen mediu şi lung, securitatea ecologică a R. Moldova;

– declararea moratoriului pe subiectul irigării cu apă din subteran până la finalizarea studiului științific complex;

– conservarea și utilizarea rezervelor strategice de apă din subteran doar în scopuri potabile;

– reabilitarea ecologică a râurilor mici și a bazinelor acvatice și utilizarea apelor de suprafață în scopuri de irigare;

– susținerea bunelor practici agricole și a agricultorilor care aplică măsuri durabile de cultivare (soiuri rezistente la climă, înființarea bazinelor de captare a apei de ploaie etc.).

Semnatari:

 1. Mișcarea Ecologistă din Moldova
 2. A.O. EcoContact
 3. Centrul Național de Mediu
 4. Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS
 5. AO BIOS
 6. Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă
 7. Alianța pentru Eficiență Energetică  și Regenerabile
 8. Centrul Regional de Mediu Moldova
 9. AO „Terra-1530”
 10. Centrul Republican „Gutta-Club”
 11. AO „Caroma Nord”
 12. Centrul de Consultanță Ecologică Cahul
 13. Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă
 14. AO „Eco-Sor”
 15. Automobil Club din Moldova
 1. Asociația Calitatea Mediului
 2. AO ADR „Habitat”
 3. Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii
 4. Mişcarea Ecologistă Urbană
 5. Asociaţia de Informare şi Educaţie Ecologică „ECOSFERA”
 6. Asociația Obștească „Concordia”
 7. Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic
 8. Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
 9. Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din Republica Moldova
 10. Asociația Obștească „Media Grup Meridian”
 11. Asociația Obștească „Asociația Psihologilor Tighina”
 12.  AO „Oamenii pentru Oameni”
 13. AO,,Pro-Viitor”
 14. Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”
 15. AO Agenția de Democrație Locală din Moldova „LDA Moldova”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *