Cele mai bune practici în elaborarea strategiilor de dezvoltare cu emisii reduse pe termen lung în UE și țările Parteneriatului Estic sunt examinate în cadrul unui webinar regional, organizat pe 19-20 octombrie de Proiectul EU4Climate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

La eveniment participă reprezentanți din țările membre ale Parteneriatului Estic, Comisiei Europene, Comunității Energetice, Secretariatului Convenţiei-Cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei (CONUSC), Agenției Europene de Mediu și a Institutului pentru Dezvoltare Durabilă și Relații Internaționale.

Participanții au examinat situația actuală în țările membre ale Uniunii Europene, lider mondial în combaterea schimbărilor climatice, cu accent pe cele mai bune practici și integrarea în politicile sectoriale a aspectelor de schimbare a climei. Comunitatea Energetică a prezentat etapele la care se află Planurile Naționale pentru Energie și Mediu și acțiunile planificate pentru anul viitor.

Strategiile de dezvoltare cu emisii reduse constituie instrumentul național de implementare a Contribuțiilor Naționale Determinate la Acordul de la Paris și, respectiv, de atingere a țintei de menținere a încălzirii globale sub 2/1,5°C către sfârșitul secolului.

Republica Moldova a inițiat procesul de actualizare a Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse până în anul 2030 în baza țintelor actualizate, mai ambițioase, de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite în Contribuția Națională Determinată la Acordul de la Paris, prezentată Secretariatului CONUSC în martie 2020.

Strategia va fi elaborată cu sprijinul Proiectului EU4Climate și va aborda principalele sectoare responsabile de emisiile de gaze cu efect de seră: energetica, industria, agricultura, transport, rezidențial, forestier și managementul deșeurilor, precum și acțiunile care urmează a fi întreprinse în cadrul acestor sectoare pentru a atinge ținta de 70% necondiționat și 88% condiționat de reducere a emisiilor de GES comparativ cu anul 1990. 

Inițiativa EU4Climate este finanțată de Uniunea Europeană și implementată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Proiectul sprijină țările în punerea în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice și îmbunătățirea politicilor și legislației privind clima. Ambiția sa este de a limita efectele schimbării climei și de a face cetățenii mai rezistenți la ele. Acesta va ajuta țările din Parteneriatul Estic să integreze obiectivele privind emisiile reduse și rezistența la climă în politicile și planurile de dezvoltare, pentru a îmbunătăți și consolida politicile climatice și alinierea legislativă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *