În zilele acestea (1-3 aprilie) în RM se vor înregistra îngețuri la suparafața solului de minus 1,0…6,00C, iar pentru data de 13-14 aprilie sunt prognozate înghețuri de minus 1,0…2,00C. Este cunoscut, că în Republica Moldova riscurile afectării viței-de-vie de către înghețurile târzii de primăvară se mențin pâna în data de 5-6 mai. Înghețurile tîrzii de primăvară (minus 0,5…5,0 oC) sunt foarte periculoase, cănd  butucii sunt în vegetație.

Printre altele, la 31 martie 2020, în majoritatea podgoriilor, vița-de-vie se afla în fenofaza fiziologică Umflarea ochilor de iarnă și Dezmuguritul. În noaptea spre 1 aprilie, cele 13 stații meteorologice locale, monitorizate de către Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), prognozează o temperaturiă de minus  3,5…6,60C – în funcție de locația geografică, relief, altitudine etc. Temperaturi mai negative au fost înregistrate în depresiuni și la altitudini mai mici.

Pentru informare, afectarea organelor butucului de viță-de-vie de către temperaturile negative din timpul primăverii, conform experimentărilor multianuale,  a fost înregistrată la următoarele grade: inflorescențele – la 0 oC; lăstarii tineri și frunzele tinere – la minus 1 oC; bobițele verzi – la minus 2,0…3,0 oC; mugurii puțin umflați, dar nedeschiși – la minus 3,0…4,0 oC.

De regulă, gradul de afectare a viței-de-vie poate fi determinat după 8-24 ore, după ce s-a finalizat înregistrarea temperaturilor negative. Gradul de afectare depinde de  nivelul temperaturilor negative și de durata acestora, de intensitatea și durata vântului, de gradul de umiditate a solului și coardelor, precum și de amplasarea corectă pe relief a plantațiilor viticole, de structura mecanică a solului, de sortiment, de agrotehnica utilizată  etc.

În scopul evitării/minimalizării afectării viţei-de-vie, în timpul îngheţurilor târzii de primăvară sunt aplicate mai multe măsuri organizatorice (la înființarea parcelei viticole) și preventive (pe parcursul exploatării anuale a parecelei viticole):

7.1)  obţinerea unei perdele de fum, prin arderea resturilor organice (paie, gunoi de grajd proaspăt); materialele inflamabile se amplasează sub formă de grămezi (80-100 buc/ha);

7.2)  obţinerea unei perdele de fum, prin utilizarea brichetelor (lumânări) fumigene (50 buc/ha);

Notă: sursele de fum se amplasează pe teren într-un singur rând, din partea direcţiei vîntului și are efect, doar la temperaturi de minus 2,0…3,0 ºC;

8)  încălzirea aerului în parcela viticolă, prin amplasarea mai multor surse de foc (materiale inflamabile, gaze);

9)  turbulența aerului din parcela viticolă, prin utilizarea stropitoarelor (fără soluție) cu ventilatoare sau a ventilatoarelor speciale.

Notă: Ochiul de iarnă la vița-de-vie este compus dintr-un mugure central și mai mulți muguri secundari și terțiari; la afecarea mugurelui central și lăstarului care se dezvoltă din acesta, pornesc în creștere/dezvoltare (peste 8-15 zile) mugurii secundari, care pot asigura o recoltă de struguri de cca 40-60%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *