Monitorizarea achizițiilor publice din cadrul sistemului educațional din mun. Chișinău, de către Expert-Grup, a scos în evidență un set de probleme, lacune și riscuri legate de buna și transparenta desfășurare a acestora. Printre acestea se regăsesc practicele anticoncurențiale de coluziune între companiile participante, riscurile de corupție din partea autorităților contractante, dar și deficiențele cadrului juridic existent privind achizițiile publice.

Centrul Analitic Independent Expert-Grup a realizat un raport de evaluare și monitorizare a achizițiilor publice în educație, pe perioada anilor 2012 – 2016. Printre principalele subiecte vizate în studiu se regăsesc achizițiile publice de produse și servicii de alimentație, lucrările de reparație în școlile și grădinițele municipale.

Pe cele 2 dimensiuni, studiul a evaluat riscurile de corupție și distorsionare a competiției sub toate aspectele și pe parcursul tuturor etapelor de achiziție, de la planificare până la implementare.

În cadrul analizei achizițiilor lucrărilor de reparații a fost identificat un grup de 10 companii cu anumite legături între ele (fondatori comuni sau adresă juridică comună) care câștigă un procent semnificativ din numărul contractelor de lucrări de reparație. Ele au participat în comun la rundele de achiziții, în care se văd clar elemente de mimare a competiției între ele (depunerea ofertelor fictive, refuzul contractului câștigat în favoarea companiei înrudite etc.).

De asemenea, monitorizarea directă și analiza dosarelor de achiziții publice a scos în evidență coordonarea între mai multe grupuri de companii înrudite, deci o împărțirea vădită a pieței, riscul de coluziune la acest capitol fiind considerat unul major.

În cazul procurărilor de servicii de alimentație s-a observat o divizare clară a cotelor de piață între principalii jucători, în cazul nostru, aproape exclusiv, companii publice. Analiza dosarelor de achiziții au arătat că aceste companii pregătesc ofertele lor cu anumite erori simple pentru a fi descalificate, deci are loc o coordonare și mimare a competiției între ele.

Ceea ce ține de procurarea de alimente, deși nivelul de concentrare depistat este mai mic decât în cazul achiziționării de lucrări, sunt elemente de coluziune în cazul achizițiilor desfășurate de către DETS Buiucani. Un risc de corupție identificat, însă, este transmiterea invitațiilor de participare unor companii recent înregistrate, care ulterior și câștigă o parte din volumul contractelor.

În calitate de soluții în vederea asigurării transparenței achizițiilor publice în educație, experții recomandă  o abordare sistemică și consecventă a subiectului, nu doar la nivel local, dar și la național. Modernizarea și restructurarea sistemelor informaționale existente în domeniu, utilizarea instrumentarului de analiză a achizițiilor publice în baza unor indicatori de risc, dar și a reformarea procesului de monitorizare sunt printre principalele soluții identificate, ca rezultat al raportului de evaluare și monitorizare Expert-Grup.

Detalii găsiți pe expert-grup.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *