Proiectul USAID Agricultura Performanta în Moldova (proiectul USAID/APM) a inițiat pregătirea a peste 25 de instructori în domeniul tehnologiilor moderne de producere a cireșelor cu implicarea experților din SUA  în producerea și practicilor post-recoltare a cireșelor Lynn Long și Marlene Long. Instructorii pregătiți reprezintă instituții de învățământ agricol, agronomi, organizații neguvernamentale, prestatori de servicii din diferite regiuni ale țării.

Proiectul USAID/APM își propune astfel să sporească calitatea consultanței agricole în domeniul producerii cireșelor pentru a ajuta fermierii să-și extindă suprafețele plantate cu livezi intensive de cireși și să-și îmbunătățească calitatea fructelor. Cererea pe piața internațională pentru cireșe este foarte înaltă, oferind mai multe oportunități pentru fermierii din Moldova.

În anii 2016 și 2017 în Republica Moldova au fost plantate 300 ha de livezi noi de cireși, cifră dublă în comparație cu media perioadei 2010-2015. Totodată, a crescut volumul exporturilor de cireșe de la 1 700 tone în 2010, până la cca 9 900 tone de cireșe exportate în anul 2017. În același timp, sectorul de producere a cireșelor din Moldova se confruntă cu mai multe probleme care afectează competitivitatea produsului pe piețele externe, cum ar fi soiuri neomogene, lipsa echipamentului post-recoltare, cum ar fi  pre-răcire, sortare și ambalare, ambalaje neomogene și promovarea insuficientă.

În ultimii ani, USAID a contribuit considerabil la promovarea celor mai bune practici de producere și post-recoltare a cireșelor, în conformitate cu tehnologiile inovaționale adoptate de către cele mai mari țări producătoare de cireșe. Recent, proiectul USAID/APM a lansat un apel de granturi care are ca scop să stimuleze investițiile în operațiuni moderne de post recoltare, ambalare a cireșelor care vor îmbunătăți posibilitățile de export ale cireșelor din Moldova.

REDACTOR: Alexandra Şaiman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *