Parlamentul Repulicii Moldova a ratificat Acordul de Finanţare între Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD Moldova – “Suport pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală”.

Instrumentul ENPARD a fost lansat în martie 2011, printr-un comunicat comun al Comisiei Europene şi al Serviciului Extern European. În iunie 2012, în cadrul primei Conferinţe ENPARD la Brussels, a fost prezentată o primă viziune asupra unui astfel de instrument pentru ţările din Parteneriatul Estic.

Astfel, Programul ENPARD a devenit o iniţiativă nouă de politici, ca parte componentă a angajamentului UE privind creşterea incluzivă şi stabilitatea la hotarele Comunităţii, prin care este recunoscută importanţa agriculturii, inclusiv a securităţii alimentare, producţiei durabile şi ocupării forţei de muncă în regiunile rurale. Asistența din partea Comisiei Europene constituie un suport pentru bugetul Republicii Moldova din partea Comisiei Europene, orientat spre susținerea eforturilor Guvernului în procesul eradicării sărăciei, promovării creşterii durabile, sporirii securităţii alimentare şi ocupării forţei de muncă în regiunile rurale.

Obiectivele Programului rezidă în: sporirea capacităţilor financiare ale Guvernului în realizarea obiectivelor privind politicile în domeniu agriculturii şi dezvoltării rurale; promovarea politicilor şi reformelor în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale; managementul durabil al resurselor naturale, inclusiv al apei şi biodiversităţii.

Programul va contribui la: dezvoltarea capacităţilor de export a principalelor produse pe piaţa UE şi, în consecinţă, creşterea impactului asupra PIB; restructurarea şi modernizarea sectorului agroalimentar; asigurarea managementului durabil al resurselor naturale; îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de muncă în regiunile rurale; transpunerea standardelor şi cerinţelor de calitate, siguranţă şi control ale Uniunii Europene; creşterea competitivităţii producţiei agroalimentare, prin investiţii în modernizarea lanţului agroalimentar şi furajer; dezvoltarea serviciilor de educaţie, cercetări şi extensiune în sectorul agroalimentar, inclusiv facilitarea dezvoltării sistemelor informaţionale; reducerea regiunilor agricole afectate de dezastrele naturale şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice; facilitarea investiţiilor în infrastructura fizică şi serviciile rurale. Valoarea totală a Programului ENPARD constituie 64 075 000 Euro, inclusiv: 53 milioane de Euro – componenta de suport bugetar sectorial; alte peste 11 milioane de Euro – componenta de suport complementar/asistenţă tehnică pentru valorificarea Programului.

AUTOR: Răzvan Dumitrescu, reporter MOLDOVA 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *