Producătorii de pomușoare din Republica Moldova s-au întrunit astăzi în cadrul Conferinței anuale dedicate sectorului de pomușoarelor, organizată de Asociația “Pomușoarele Moldovei”, cu susținerea Proiectului USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM) și proiectului Îmbunătățirea Productivității și Accesul la Piață al Producătorilor de Pomușoare (AMIB), finanțat de fundația HEKS-Moldova.

Participanții la conferința ”Perspectivele de dezvoltare a sectorului de pomușoare din Moldova” au discutat noile tendințe din domeniul de producere a pomușoarelor, cerințele și preferințele pieței,  precum și tehnologiile intensive de cultivare a pomușoarelor care ajută la creșterea calității fructelor și a recoltelor. La lucrările conferinței s-au alăturat experți din Italia care au prezentat producătorilor locali experiența Italiei în producerea materialului săditor pentru plantațiile de pomușoare.

Vasile Luca, viceministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului din Republica Moldova, a declarat că pomușoarele se încadrează într-o nișă cu perspective mari, generate de cererea înaltă de pe piața internă și cea externă. Reprezentantul MADRM a încurajat producătorii de pomușoare să identifice problemele din sector dar și să facă schimb de experiențe.

Vitalie Pintilei, președintele Asociației ”Pomușoarele Moldovei”, a punctat la începutul evenimentului importanța dezvoltării sectorului de producere a pomușoarelor și coalizării eforturilor fermierilor pentru a depăși problemele cu care se confruntă.

În cadrul conferinței au fost prezentate avantajele plantațiilor intensive de pomușoare care pot oferi fructe uniforme, de calitate înaltă, aspect comercial și recolte înalte, chiar dacă investițiile de înființare a plantațiilor intensive ajung până la 2 milioane de lei per hectar.  În acest context, fermierii au fost informați despre asistența financiară oferită pentru producerea pomușoarelor de către proiectul USAID/APM, proiectul AMIB sau alte instituții finanțatoare, dar și subvențiile acordate de Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură.

Totodată, agricultorii au discutat despre comercializarea pomușoarelor și acțiunile ce urmează să fie întreprinse pentru a spori competitivatea acestor produse atât pe piața internă, cât și cea externă, cum ar fi implementarea cerințelor de siguranță a alimentului, respectarea standardelor GlobalGAP etc.

Potrivit experților, domeniul pomușoarelor din Republica Moldova înregistrează continuă creștere pe parcursul ultimilor ani. Din 2013 până în 2017 suprafața plantată cu pomușoare a crescut de patru ori, în anul trecut fiind înregistrate circa 3,6 mii de hectare cu o productivitate totală de circa 10 mii tone de pomușoare. Astfel, suprafața plantațiilor cresc cu 3-4% în fiecare an.Cele mai cultivate pomușoare în Republica Moldova sunt căpșunul, zmeurul, coacăzul negru. Totodată, fermierii mai cultivă pomușoare mai puțin tradiționale cum ar fi afinul, goji, cornul sau ioșta.

REDACTOR: Alexadra Şaiman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *