Sărbătoarea Nașterii Domnului după trup este maica tuturor sărbătorilor, după cum spune Sfântul Ioan Gura de Aur. Este ziua în care a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ ca să ne îndumnezeiască, să ne izbăvească de întunericul necredinţei şi de legătura păcatelor. Să ne bucurăm de Domnul, Care ne-a descoperit taina aceasta. Să ne încredințăm cu simplitate și încredere copilărească în mâinile proniei lui Dumnezeu, să ne smerim înaintea căilor înțelepciunii Lui, iar voia lui Dumnezeu să devină voia noastră.

Cu acest mesaj către toți credincioșii a venit Preotul Mihail Bulmaga de la Biserica “Nașterea Maicii Domnului”, Crăsnășeni, Telenești.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *