Biroul Național de Statistică (BNS) trece la digitalizarea datelor colectate de operatorii de sondaje. Pentru a facilita acest proces, Fondul ONU pentru Populație (UNFPA), cu susținerea Biroului de cooperare al Elveției, a donat BNS 200 de tablete. Acestea vor fi folosite inclusiv pentru colectarea datelor la efectuarea recensămintelor sau chestionarea gospodăriilor casnice. Până în prezent, operatorii de sondaje colectau datele pe suport de hârtie și ulterior le introduceau în format electronic.

Toate statele moderne implementează noi metode de colectare a datelor, cu utilizarea noilor tehnologii informaționale. Utilizarea tabletelor în acest scop este un pas important și inevitabil pentru modernizarea colectării datelor și a sistemului național de statistică”, a subliniat Oleg Cara, directorul Biroului Național de Statistică.

Sperăm că cele 200 de tablete, oferite în comun de UNFPA și Elveția, vor susține digitalizarea operațiunilor statistice la nivel național și local și vor spori acuratețea și calitatea datelor, dar și viteza de accesare a acestora”, a menționat Nigina Abaszada, Reprezentantă Rezidentă UNFPA Moldova.

Statisticile de bună calitate sunt foarte importante pentru Republica Moldova, ca și pentru orice altă țară. Mai mult, avem o agendă numită Agenda 2030, care se bazează pe Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, pe care toate țările, precum Elveția, Republica Moldova, le-au acceptat și semnat, iar statisticile sunt, de asemenea, importante pentru modul în care avansăm în monitorizarea acestei agende”, declară Caroline Tissot, directoarea Biroului de cooperare al Elveției.

Trecerea la colectarea datelor pe tabletă va contribui la sporirea calității și securității acestora, reducerea timpului și a costurilor. ”Acum, datele colectare pe hârtie sunt transcrise de alți angajați în calculator. Și asta necesită timp și resurse umane suplimentare. Digitalizând acest proces sărim peste această etapă manuală și minimalizăm erorile. Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi și mai securizată pentru că datele introduse pe tabletă sunt automat transmise și stocate pe serverul BNS, iar operatorul de sondaj nu mai are acces la ele. Totodată, datorită GPS-lui încorporat în tabletă noi putem verifica dacă operatorii au luat interviul din localitatea indicată. La fel, pot fi efectuate fotografii și diferite înregistrări”, a enumerat avantajele digitalizării colectării datelor Larisa Borș, Șefa secției colectarea datelor în gospodărie, BNS.

Donația face parte dintr-un șir de acțiuni de îmbunătățire a capacității instituționale a Biroului Național de Statistică, realizate de Fondul ONU pentru Populație, cu susținerea Elveției.

Digitalizarea colectării datelor este parte a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, care prevede oferirea datelor dezagregate de înaltă calitate, atingerea cărora a fost asumată și de Republica Moldova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *