Cele mai reprezentative creații în domeniile literaturii, teatrului, muzicii, coregrafiei, artelor plastice, biblioteconomiei, restaurării, conservării patrimoniului cultural şi al muzeografiei, dar și pentru promovarea culturii în mass-media și a managementului în domeniul culturii, în anul 2016, au fost premiate de ministerul Culturii. 

Prin acest eveniment ministerul Culturii vine să consemneze o tradiție foarte frumoasă de a face totalurile anului cultural, desemnând laureații din cele mai importante domenii ale vieții artistice, a culturii naționale, a declarat ministrul Culturii, Monica Babuc. Oficialul s-a referit, de asemenea, la o parte din principalele realizări ale ministerului în anul trecut, menționând înscrierea pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității a elementului “Tehnici tradiționale de realizare a scoarței în România și Republica Moldova”, restaurarea și redeschiderea sediului central “Dadiani” al Muzeului Național de Arte al Moldovei, lansarea Proiectului de restaurare a Bisericii “Adormirea Maicii Domnului” din Căuşeni, cu sprijinul Fondului Ambasadorilor pentru Conservare Culturală al SUA.

Monica Babuc a afirmat că suntem un popor cu un izvor nesecat de talente și să ținem cont că aceste talente trebuie să fie puse și în slujba educării moravurilor, care altădată ne aduna împreună. “Cultura vine să emită semnalul de dragoste și de reîntoarcere la moravurile noastre frumoase”, a mai spus ministrul Culturii.

Premiul “Valeriu Cupcea” în domeniul artei teatrale a fost luat de actorul şi regizorul Teatrului Național „Mihai Eminescu”, Alexandru Cozub, pentru excepționala montare scenică „Casa mare” de Ion Druță și regizorul Iurie Harmelin, director al Teatrului Dramatic de Stat pentru Tineret „S uliţî Roz”, pentru promovarea formelor mici de teatru și pentru întreaga activitate.

Premiul “Constantin Stere” în domeniul literaturii se acordă scriitorului Mihai Cimpoi, critic literar, academician, pentru volumul „Dicționar de teorie și critică literară”, realizat la un înalt nivel științific, conform noilor metode și abordări teoretice, și poetului Iulian Filip, prozator, dramaturg, folclorist, cercetător științific pentru volumul de proză „Nuca lui Newton”.

Premiul “Gavriil Muzicescu” în domeniul muzicii se acordă dirijorului Orchestrei de muzică populară „Folclor”, Petre Neamțu, profesor, conferențiar universitar,  pentru contribuție în dezvoltarea și promovarea culturii naționale și educația a zeci de generații în domeniul muzicii populare, și instrumentistului Alex Calancea, pentru activitate concertistică remarcabilă și prestații deosebite pe parcursul anului 2016.

Premiul “Mihai Grecu” în domeniul artelor plastice se acordă Elenei Karacențeva, pentru performanțele obținute pe durata activității de creație și realizările din domeniul artelor grafice pe parcursul anului 2016.

Premiul “Emil Loteanu” în domeniul cinematografiei se acordă regizorului Valeriu Jereghi, scenarist, cineast, director al Centrului Național al Cinematografiei pentru întreaga activitate artistică și crearea Centrului Național al Cinematografiei din Republica Moldova.

Premiul “Ştefan Ciobanu” în domeniul conservării patrimoniului cultural și al muzeografiei se acordă Ambasadei României la Chișinău pentru contribuția substanțială a Guvernului României la restaurarea și promovarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova, în special pentru proiectele derulate în anul 2016: construcția sediului Teatrului Muzical Dramataic „B.P. Hașdeu”, restaurarea sediului Sălii cu Orgă și a Muzeului Național de Artă al Moldovei.

Premiul “Petru Leonardi” în domeniul coregrafiei (balet) se acordă Anastasiei Homițcaia, prim-balerină a Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, pentru excelență în activitate și prestație scenică extraordinară pe parcursul anului 2016.

Premiul “Ion Madan” în domeniul biblioteconomic şi bibliografic se acordă  Mariei Furdui, directoarea Bibliotecii „Vasile Alecsandri” din Telenești pentru implementarea proiectelor culturale în bibliotecă, în special „Biblioteca fără frontiere”, proiect intercultural virtual realizat de 4 biblioteci din or. Pitești, România și 6 din Republica Moldova, și „La bibliotecă se învață mai bine”.

Premiul “Isidor Burdin” în domeniul patrimoniului imaterial se acordă Raisei Iaroțchi, directoarea Muzeului Raional de Istorie și Etnografie din Edineț, pentru realizările în domeniul patrimoniului cultural imaterial pe parcursul anului 2016.

Premiul “Gheorghe Cincilei” în domeniul promovării culturii în mass-media se acordă publicistului Nicolae Roibu, reporter la Agenția Informațională de Stat Moldpres, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova și al Uniunii Scriitorilor din România, pentru promovarea vieții culturale în mass-media.

Premiul pentru cel mai bun manager “Alexandru Fedcu” se acordă șefului secției cultură al Consiliului raional Sângerei, Valeriu Rusu, pentru succesele remarcabile în managementul secției cultură din Sângerei, activitatea eficientă în parteneriat cu autoritățile locale, organizarea activităților culturale de amploare: Festivalul-concurs „De ce plâng chitarele”, Festivalul național de folclor „Nicolae Glib”, „La umbra nucului bătrân”.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *