Asociația Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM) vă invită la Forumul internațional ”Youth Entrepreneurship in a Modern Society”, un eveniment de amploare, dedicat actualilor și viitorilor tineri antreprenori, cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani.

Forumul va întruni 200 de participanți din R. Moldova, România, Ucraina, Italia, Georgia și Armenia, oferindu-le o platformă de interacțiune și un spațiu în care să-și împărtășească istoriile de success, să abordeze provocările cu care se confruntă în activitatea lor și să stabilească conexiuni și viitoare parteneriate. Evenimentul se va desfășura la Chișinău, în perioada 21 – 22 noiembrie 2017.

Forumul va aduna factori de decizie, experți în inovații și practicieni – IMM-uri, organizații ce sprijin​ă ​și
promovează activit​ățile antreprenoriale – pentru a genera discuții și ​a găsi solu​ții ce vor contribui la îmbunătățirea
mediului de afaceri și dezvoltarea antreprenoriatului social, cu scopul de a influența dezvoltarea socială,
economică și ecologică a țările partenere.

Pe parcursul celor două zile, Forumul va antrena participanții într-un mediu antreprenorial dinamic, oferindu-le:
 12 sesiuni de instruire, seminare informative și panouri de discuții paralele.
 Prezentarea acordului DCFTA și ​posibilitățile de interacțiune pentru​ tineri​i​ antreprenori din țările
semnatare ale acestui acord.
 Sesiune de informare a participa​n​ților despre programel​e și fonduril​e europene care sprijină
antreprenoriatul în rândul tinerilor.
 Discursuri​ ale antreprenorilor ​afirmați​ și împărtășirea experiențe​lor de succes ale acestora.
 Posibilitatea de networking, precum și stabilirea și dezoltarea ​relațiilor de ​cooperare la nivel​  național,
regional și transfrontalier​.​
 Expoziți​e​ de afaceri ce le va oferi participanților un spațiu de promovare a produselor și a​ serviciilor și de
întâlnire și interacțiune cu potențialii clienți, precum și ocazia să stabilească noi parteneriate și să-și
extindă afacerile dincolo de​ frontierel​e naționale.

Organizatorii invită toți doritorii de a participa la Forum să acceseze site-ul www.forum.antim.org pentru
informații suplimentare despre eveniment, inclusiv agenda desfășurată a acestuia, precum și modalitatea de
participare și procedura de aplicare. De asemenea, puteți interacționa direct cu organizatorii prin intermediul
paginii de Facebook ​https://www.facebook.com/1087170424640650/​, unde, la fel, veți găsi informații detaliate
despre Forum.

Forumul ”Youth Entrepreneurship in a Modern Society” este organizat în parteneriat cu Youth Generation
Organization și cu susținerea financiară a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) în
cadrul programului Erasmus + al Uniunii Europene, precum și cu susținerea Programului UE „Susținerea măsurilor
de promovare a încrederii”, implementat de PNUD, si al Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetarii al R.
Moldova. Pentru alte detalii, contactați președintele ANTiM, Aurelia Braguța, la numărul de telefon +37369891999 sau la email-ul entreforum2017@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *