Întreprinderile Mici și Mijlocii joacă un rol important în economia Republicii Moldova. Conform datelor Biroului National de Statistică, ponderea acestui tip de întreprinderi constituie 97,4% din numărul total de companii, angajând 56,9% din total lucrători din sectorul real al economiei, arată o cercetare realizată de “Expert-Grup”.

Acordul de Asociere vine cu anumite instrumente de suport pentru antreprenori, care să le permită să-și dezvolte activitatea, printre care: Programul pentru întreprinderi și IMM-uri al UE – COSME, Mecanismul de finanțarea a ÎMM-urilor în țările în care au semnat Acordurile de Asociere (Instrumentul ZLSAC) și Beneficii nefinanciare din cadrul Acordului de Asociere cu UE.

Un infografic realizat de “Expert-Grup” puteți vede pe site-ul www.expert-grup.org

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *