Organizația Națiunilor Unite și Suedia vor continua să sprijine protecția drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova prin implementarea unui program comun lansat în septembrie 2019.  Activitățile programului se vor desfășura în perioada 2019-2022 contribuind astfel la promovarea angajamentului pentru reforme în domeniul drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului.

„Suedia pledează pentru  apărarea drepturilor omului în toată lumea, având convingerea că fiecare persoană trebuie să se bucure de drepturile sale și trebuie tratată cu demnitate și respect. Noul program, care va fi implementat în comun de șase agenții ONU în regiunea transnistreană, este o continuare a eforturilor Suediei, începute în 2014, pentru promovarea și pledarea în favoarea drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului și extinderea legăturilor între oameni pentru pace, securitate și coeziune socială”, a notat Anna Lyberg, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova.

Activitățile programului vor viza, în special, domenii ce ţin de drepturile persoanelor cu dizabilităţi, drepturile copilului, violenţă în bază de gen, persoane care trăiesc sau sunt afectate de HIV, consumatori de droguri injectabile şi persoane în detenţie. Totodată, programul va facilita schimbul de cunoștințe și cele mai bune practici existente în domeniul respectării drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului.

„Programul va contribui la crearea unei culturi generale a drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, prin reducerea inegalităților între femei, bărbați și copii indiferent de statutul lor social, etnie sau dizabilitate”, a spus Simon Springett, Coordonator rezident ONU în Republica Moldova. „Va fi elaborată o viziune strategică în sfera drepturilor omului prin consultarea societății civile și a altor  factori de decizie interesați, fapt care va contribui la realizarea mai multor intervenții sistemice și progrese în sfera drepturilor omului în regiune”, a menționat oficialul ONU.

Acțiunea comună privind consolidarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova are la bază rezultatele etapelor anterioare susținute de Suedia în anii 2014-2016 și 2017-2018.

Cu sprijinul ONU și al Suediei, mai mult de 370 de femei și bărbați din 57 de localități din stânga Nistrului și-au îmbunătățit cunoștințele privind drepturile persoanelor cu dizabilități și știu mai bine să își apere și revendice drepturile. 77 de prestatori de servicii și specialiști de pe malul stâng al Nistrului au învățat despre standardele internaționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități și servicii comunitare compatibile cu abordarea din punct de vedere a drepturilor omului.  

A fost creat un adăpost temporar care a oferit suport continuu supraviețuitoarelor violenței domestice. Datorită intervenției echipelor mobile, 760 de femei din 45 de comunități din stânga Nistrului au fost informate despre serviciul de consiliere și cum pot rupe lanțul violenței.

De asemenea, în anul 2018, 19 specialiști de pe ambele maluri ale Nistrului au studiat cele mai bune practici legate de profilaxia HIV, la Paris, Franța, și au aflat despre măsurile eficiente și sensibile la dimensiunea de gen în domeniul prevenirii HIV, la Stockholm, Suedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *