Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 constată din totalul de 326 de incidente raportate de către observatorii Promo-LEX până la 14:00, de către echipa centrală a Misiunii Promo-LEX au fost prelucrate 196, dintre care în prezentul comunicat sunt incluse 161 de incidente:

Noi detalii privind desfășurarea scrutinului:

Misiunea Promo-LEX de observare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 constată,

Prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secției de votare sau în raza de 100 m – 11 cazuri

Zvonuri, tentative sau chiar situații de recompense materiale sau bănești oferite alegătorilor în perimetrul de 100 m al secției de votare pentru a determina alegerea alegătorilor – 9 cazuri.

Transportarea organizată a alegătorilor (autocare, microbuze sau alte unități de transport care în mod normal nu ar avea ce căuta în preajmă) – 17 cazuri.

Prezența materialelor de publicitate, afișaje, panouri electorale din raza secției de votare (100 metri de la localul secției) – 12 cazuri.

Agitație electorală sau PR negru în perimetrul de 100 m şi/sau în incinta  secției de votare pentru a determina alegerea alegătorilor – 7 cazuri.

Deficiențe în funcționarea SIAS Alegeri (suspendarea funcționării; situații când SIAS Alegeri indică faptul că alegătorul a votat, iar acesta susține că nu a votat) – 16 cazuri.

Deficiențe în listele electorale (discrepanțe dintre adrese; alegători decedați; semnături în locul altor persoane) – 13 cazuri.

Votarea nejustificată în grup (în cabine de vot se află 2 și mai multe persoane) – 9 cazuri.

Fotografierea buletinelor de vot, alte încălcări ale secretului votului (prezentarea buletinului cu votul exprimat, amplasarea defectuoasă a cabinelor de vot ce permit vizualizarea opțiunii alegătorului etc.) – 13 cazuri.

Încetarea/suspendarea nejustificată a votării în secția de votare – 6 cazuri.

Acces restricționat pentru observatori sau obstrucționarea procesului de observare liberă în secția de votare– 1 caz.

Nerespectarea măsurilor de protecție și prevenire COVID -19 – 25 cazuri.

Urnele de vot nu au fost sigilate potrivit procedurilor legale/ ruperea/ deteriorarea sau absența sigiliilor pe urnele de vot – 8 cazuri.

Întreruperea procesului de filmare a operațiunilor electorale privind deschiderea secției de votare sau a procedurilor de numărare a buletinelor de vot – 4 cazuri.

Altele – 10 cazuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *