În trimestrul I 2019, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 276,81  milioane dolari SUA. De menționat că, 82,7 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR și RUB), în principal, fără deschiderea conturilor bancare, iar 17,3 la sută sunt transferuri bancare (în diverse valute) prin sistemul SWIFT prezentate în valoare brută.

Valoarea recalculată în USD a transferurilor din trimestrul I 2019 s-a diminuat cu 7,0 la sută comparativ cu trimestrul I 2018 (297,71 mil. USD). Fluctuațiile cursului de schimb al valutelor originale față de dolarul SUA (diagrama 1) au contribuit cu 4,7 puncte procentuale la diminuarea transferurilor din trimestrul I 2019. Eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent, diminuarea reală a transferurilor a constituit 2,3 la sută. Aceasta s-a produs ca rezultat al impactului majorării transferurilor în EUR cu 8,0 la sută și al diminuării transferurilor în USD și RUB cu 18,1 la sută și 46,0 la sută respectiv. Astfel, în trimestrul I 2019, structura valutară a transferurilor recalculate în USD a fost următoarea: USD – 112,14 mil., EUR – 152,83 mil., RUB – 8,88 mil. și alte valute 2,96 mil. În diagrama 1 este prezentat impactul modificării cursurilor valutare ale USD/EUR și USD/RUB asupra transferurilor lunare în favoarea persoanelor fizice.

Diagrama 1.
Evoluția impactului cursurilor de schimb ale USD/EUR și USD/RUB asupra  transferurilor trimestriale în anii 2014 – 2019 (mil. USD)

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

Conform provenienței geografice a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, de menționat transferurile din UE și din CSI (diagrama 2). Transferurile din UE au înregistrat o pondere de 44,5 la sută, în creștere cu 6,5 puncte procentuale comparativ cu trimestrul I 2018. Transferurilor din CSI le-a revenit ponderea de 21,5 la sută, în descreștere cu 7,7 puncte procentuale comparativ cu trimestrul I 2018. Respectiv, transferurile din alte state, exceptând UE și CSI, au constituit 34,0 la sută în trimestrul I 2019 și 32,8 la sută în trimestrul I 2018. În trimestrul I, anii 2019 și 2018, ponderea transferurilor din Israel și SUA a constituit, respectiv, 85,1 și 81,9 la sută din totalul pe alte state.

Diagrama 2.
Dinamica transferurilor din U.E. și C.S.I. în favoarea persoanelor fizice (2014 – 2018 anual; 2016 – 2019 trimestrial), %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

Transferurile din Rusia dețin o pondere majoră de 94,9 la sută din totalul transferurilor din CSI. Transferurile din alte state CSI au următoarele ponderi: Ucraina – 2,0 la sută, Kazahstan – 0,9 la sută, Uzbekistan – 0,9 la sută, Azerbaidjan – 0,5 la sută, Belarus – 0,4 la sută și restul statelor CSI – 0,4 la sută.

În cadrul transferurilor din UE, transferurile din Italia au cea mai mare pondere, de 29,0 la sută, urmate de transferurile din Germania (16,6 la sută), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (13,8 la sută), Franța (10,2 la sută), Spania (3,4 la sută), Irlanda (3,4 la sută), Cehia (2,9 la sută), România (2,8 la sută), Portugalia (2,7 la sută), Polonia (2,6 la sută), Belgia (2,2 la sută), Cipru (1,2 la sută) și Grecia (1,1 la sută).

Diagrama 3.
Structura pe zone geografice a transferurilor nete de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice în trimestrul I 2019, %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice (diagrama 3) sunt de remarcat transferurile din Israel cu o pondere de 20,8 la sută (57,71 mil. USD) din total (în creștere cu 1,9 puncte procentuale comparativ cu trimestrul I al anului precedent). Transferurile din Rusia au constituit 20,4 la sută (56,53 mil. USD) din total (în scădere cu 32,6 la sută, precum și cu 7,8 puncte procentuale comparativ cu trimestrul I al anului precedent). De menționat că, 98,3 la sută din totalul transferurilor din Rusia au fost efectuate prin sistemele de remitere de bani, iar restul 1,7 la sută sunt transferuri bancare prin sistemul SWIFT. De asemenea, de remarcat transferurile din Italia cu o pondere de 12,9 la sută (35,72 mil. USD), SUA – 8,1 la sută (22,30 mil. USD), Germania – 7,4 la sută (20,50 mil. USD), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord – 6,2 la sută (17,06 mil. USD), Franța – 4,5 la sută (12,54 mil. USD), Spania – 1,5 la sută (4,21 mil. USD), Irlanda – 1,5 la sută (4,21 mil. USD), Cehia – 1,3 la sută (3,54 mil. USD), România – 1,3 la sută (3,50 mil. USD), Portugalia – 1,2 la sută (3,30 mil. USD), Polonia – 1,1 la sută (3,14 mil. USD), Belgia – 1,0 la sută (2,69 mil. USD), Turcia – 0,9 la sută (2,56 mil. USD), Canada – 0,7 la sută (1,83 mil. USD), Emiratele Arabe Unite – 0,6 la sută (1,53 mil. USD), Cipru – 0,6 la sută (1,53 mil. USD), Ucraina – 0,4 la sută (1,24 mil. USD) și Kazahstan – 0,2 la sută (0,55 mil. USD). Transferurile din aceste douăzeci state (inclusiv din Rusia) reprezintă 92,5 la sută (256,16 mil. USD) din totalul transferurilor în Republica Moldova.

Diagrama 4.
Dinamica transferurilor (top trei state) în favoarea persoanelor fizice (2014 – 2018 anual; 2016 – 2019 trimestrial), %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

Ponderea trimestrială a transferurilor în RUB prin sistemele de remitere de bani a avut o tendință de diminuare, de la 15,0 la sută în trimestrul I 2016 până la 3,8 la sută în trimestrul I 2019. Ponderea USD a consemnat o tendință  de creștere, de la  48,8 la sută în trimestrul I 2016 până la 50,4 la sută în trimestrul I 2017 și o diminuare până la 42,2 la sută în trimestrul I 2019.

Diagrama 5.
Dinamica structurii valutare a transferurilor prin sistemele de remitere de bani din străinătate în favoarea persoanelor fizice (2014 – 2018 anual; 2016 – 2019 trimestrial), %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În trimestrul I 2019, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cota trimestrială a transferurilor în EUR (recalculată în USD) s-a majorat cu 8,8 puncte procentuale, până la 54,0 la sută, iar în dolari SUA și în ruble rusești (recalculată în USD) s-a diminuat respectiv cu 6,1 puncte procentuale, până la 42,2 la sută și cu 2,7 puncte procentuale, până la 3,8 la sută. Astfel, ponderea EUR a consemnat o tendință de creștere, de la  36,2 la sută în trimestrul I 2016 până la 54,0 la sută în trimestrul I 2019 (diagrama 5).

 

Diagrama 6.
Dinamica structurii valutare a transferurilor din Rusia prin sistemele de remitere de bani, recalculate în USD, în trimestrul I anii 2015 – 2019, %.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În trimestrul I 2019, transferurile din Rusia (diagrama 6) prin sistemele de remitere de bani, în medie trimestrială (recalculate în USD), au fost constituite din: ruble rusești – cu o pondere de 29,3 la sută, euro – cu o pondere de 34,6 la sută, și dolari SUA – cu o pondere de 36,1 la sută. În perioada 2015 – 2019 s-a înregistrat o tendință de majorare a ponderii transferurilor în euro din Rusia, de la 21,6 la sută în trimestrul I 2015 până la 34,6 la sută în trimestrul I 2019.

NOTĂ:

Banca Națională a Moldovei atrage atenția că transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetățenilor Republicii Moldova care lucrează peste hotare, ci includ și astfel de transferuri unilaterale, precum:

  1. transferurile locale, inclusiv salariale în favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților (reprezentanțele instituțiilor financiare internaționale, organizații internaționale, reprezentanțele agenților economici străini) din Republica Moldova (1,0 la sută din totalul transferurilor);
  2. transferurile în favoarea nerezidenților aflați temporar în Republica Moldova (0,5 la sută din totalul transferurilor prin sistemele de remitere de bani);
  3. pensii (sociale și alimentare) și indemnizații (0,4 la sută din totalul transferurilor).

Transferurile  de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova includ și transferurile persoanelor fizice efectuate prin intermediul oficiilor poștale ale Î.S. “Poșta Moldovei” (decontate prin bănci), atât prin sistemele de remitere de bani, precum și prin mandatele poștale.

De menționat că acest indicator nu include:
a) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT (cu valori semnificative) în favoarea persoanelor fizice cu scop investițional, care în trimestrul I 2019 au constituit 4,83 mil. USD;
b) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT în favoarea persoanelor fizice nerezidente, clienți ai băncilor licențiate din Republica Moldova;
c) transferurile efectuate prin intermediul băncilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *