Ministerul Mediului a organizat luni, 18 octombrie curent, consultări publice pe marginea proiectului de Regulament privind gestionarea uleiurilor uzate. Documentul  stabilește cerințele pentru asigurarea colectării separate a uleiurilor uzate și tratarea ulterioară a acestora fără riscuri pentru sănătatea umană și mediu. Obiectivul este de a spori protecția mediului prin prevenirea și reducerea impactului asupra mediului și de a proteja sănătatea oamenilor.

La ședință au participat reprezentanți ai instituțiilor de mediu, ai ONG-urilor, reprezentanți ai societății civile, mediului de afaceri și alte părți interesate.

Potrivit reprezentantului Ministerului Mediului, prin acest Regulament se creează cadrul normativ ce stabilește cerințele pentru asigurarea colectării separate a uleiurilor uzate și tratarea ulterioară a acestora fără riscuri pentru sănătatea umană și mediu. De asemenea, implementarea prevederilor documentului va asigura funcționarea unui sistem ecologic pentru gestionarea și controlul activităților de tratare și transport a uleiurilor uzate, precum și prevenirea poluării aerului, apelor și solurilor și limitarea riscurilor pentru sănătatea umană ca urmare a tratării și transportului de uleiuri uzate.

Totodată, Regulamentul stabilește cerințele privind introducerea pe piață a uleiurilor și a unor reguli specifice și contribuie direct la implementarea principiului de responsabilitate extinsă a producătorului.

Astfel, producătorii de uleiuri existenți pe piață, dar și cei nou-intrați pe piață, au obligația de a se înscrie în Lista producătorilor, iar din 1 ianuarie 2023 conform prevederilor Regulamentului, vor fi obligați să colecteze uleiul uzat și să  realizeze în mod gradual țintele de colectare și valorificare a uleiurilor uzate, ce au fost generate ca urmare a introducerii pe piață a uleiurilor.

Concomitent, sistemele colective, își vor onora responsabilitatea în numele producătorilor, vor asigura îndeplinirea condițiilor contractuale privind gestionarea uleiurilor uzate, prin încheierea contractelor de aderare la sistemul colectiv cu oricare dintre producătorii care solicită acest lucru și care acceptă condițiile contractuale și vor afișa public lista producătorilor  afiliați stemului  colectiv.  

În același context, vor asigura colectarea uleiurilor uzate de pe întreaga zonă geografică unde sunt comercializate produsele producătorilor de la care au preluat responsabilitatea.  Precum și vor afișa public tariful pentru preluarea responsabilității, în acest sens.

După supunerea dezbaterilor publice, proiectul documentului va fi revăzut ținând-se cont de propunerile și sugestiile agenților economici și a participanților din cadrul consultărilor publice, iar ulterior, va fi supus consultărilor publice și avizării de către ministerele și instituțiile interesate pentru a fi îmbunătățit și propus ulterior cabinetului de miniștri pentru aprobare în ședință de Guvern.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *