Dezvoltarea oricărui stat depinde de mai mulți factori, cum ar fi: factorul social, politic, religios, economic etc. Un aspect important îi revine factorului economic, or niciun stat nu poate exista dacă nu are o economie dezvoltată. În acest sens, Republica Moldova, are aprobată o lege recentă, dar care se aplică după bunul plac al structurilor administrației publice locale.

Chiar dacă legea cu privire la antreprenoriat definește sau mai bine zis indică care sunt acele persoane antreprenoare, atunci la articolul 2 al legii menționate vedem că, Antreprenor poate fi: orice cetăţean al Republicii Moldova care nu este îngrădit  în drepturi, în modul stabilit de prezenta Lege şi de alte acte legislative;
orice cetăţean străin sau apatrid, în conformitate cu legislaţia în vigoare; un grup de cetăţeni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se constituie antreprenorul colectiv; orice persoană juridică sau fizică în conformitate cu scopurile sale principale şi cu legislaţia.

Legea care stă la baza activității desfășurării activității comerciale este legea сu nr.231 din 23.09.2010, cu modificările ulteriore (la zi), adică legea cu privire la comerțul interior, care descrie procedura de Notificare a organelor de stat, că tu, ca antreprenor vei desfășura o activitate comercială.
Din motivul politizării mediului de afaceri local, din cauza utilizării pârghiilor mai puțin legale în
lupta cu concurența, mediul de afaceri din municipiul Chișinău este perceput ca ceva neatractiv de
mai multe persoane tinere. Potențialii antreprenori își fac griji că afacerea lor ar putea fi inhibată
de la bun început, dacă autoritățile locale nu ar fi de acord cu deschiderea afacerii.

Având în vedere cele enunțate, mai multe persoane se arată interesate de aprobarea anumitor amendamente la această procedură de Notificare, dar și a descrie concret care sunt regulile de joc pentru desfășurarea activității comerciale, în acest sens, au fost mai multe dezbateri, care la moment s-au stagnat, or, se arată o lipsă de respect a APL față de agenții economici, iar mimarea anumitor pași, scuze, nu sunt argument de apărare, cid oar o birocratizare a aplicării legislației în vigoare.

Legea are strict enumerate condițiile pe care trebuie să le întrunești, doar că: https://jsa.md/2017/03/22/autorizarea-sau-notificarea-desfasurarii-activitatii-de-comert-ce-stabileste-norma-legala/

Articolul 14 al legii cu privire la comerțul interior, descrie procedura, dar și actele pe cre trebuie să le prezinte agentul economic pentru desfășurarea activității comerciale, în acest sens, descriem de fapt cum are loc această procedură:

*DE IURE: Comerciantul este obligat să depună notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la iniţierea activităţii;

*DE FACTO: Actele vor fi preluate în lucru dacă va prezenta un set de acte (exemple vor fi arătate mai jos)

*DE IURE: Actul care confirmă împuternicirile reprezentantului – în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;

*DE FACTO: Este solicită obligatoriu

*DE IURE: Copia de pe regulamentul pieţei, adoptat de comerciant, şi copia de pe decizia consiliului local de creare a pieţei – în cazul pieţelor.

*DE FACTO: Pe lângă toate astea mai e necesar să prezinți contractual de chirie.
*DE IURE: În cazul unităţilor de comerţ amplasate nemijlocit pe terenuri proprietate publică, suplimentar actelor stabilite la alin. (4), la notificare se anexează copia de pe actul care confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă a terenului pe care este amplasată unitatea comercială (decizia privind atribuirea terenului pentru construcţia şi amenajarea pieţei, titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, contractul de arendă/comodat sau, după caz, un alt act).

*DE FACTO: Pe lângă toate indicate în acest punct, apare întrebarea de ce avem ghișeu unic, doar toate instituțiile au acces la o sumedenie de baze de date, care ușor pot verifica acest lucru…

*DE IURE: În termen de 15 zile de la data notificării, comerciantul este obligat să achite autorităţii administraţiei publice locale o plată de notificare în mărime de 100 de lei.
*DE FACTO: Actele nu îți sunt primate dacă nu prezinți bonul.

NOTĂ! Plus la toate actele și așa multe care se solicit, având în vedere faptul că, insituțiile de stat au acces liber la registrele publice, cadastru etc., impugn agenții economici să cheltuie bani, timp, și să prezinte ilegal, la dorința organelor de stat: contractul de locațiune, extrasul de la cadastru, schema de amplasare, ea nefiind necesară, buletinul reprezentantului, bonul de plată, mai mult ca atît, dacă nu ai taxa de stat achitată, ești îndemnat să achiți pe loc, unde se mai ia și un commission de 10 lei per tranzacție.

Credem că atît timp cît statul Republica Moldova se pretinde a fi un stat de drept, democratic, aprobînd o sumedenie de strategii de dezvoltare și de apropiere de spațiul European, dar pe de altă parte se mimează anumite chestiune, atunci nci vorbă nu poate fi de așa-zisa dezvoltare economic, ea doar vine să îngreuneze desfășurarea comerțului.

***Material realizat în parteneriat cu Centrul de Analiză, Cercetare și Consultanță Juridică JUSTSTUDIUMANIMA (www.jsa.md)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *