Este o realitate faptul că, Internetul a schimbat economia actuală, schimbînd modul de a face afaceri, modul de a gîndi. Putem recunoaște de acum beneficiile și avantajele folosirii Internetului.

Republica Moldova susține de ceva timp multe proiecte  pe acest segment de activitate, mai cu seamă prin crearea “parcurilor IT”. Astfel, că scopul Parcului este de a crea o platformă organizaţională pentru impulsionarea creşterii industriei tehnologiei informaţiei, crearea de noi locuri de muncă şi atragerea investiţiilor locale şi străine.

În scopul creării premiselor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației prin crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea de investiţii autohtone şi/sau străine și în virtutea art. 5, art. 10 al Legea nr.77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, a fost creat Parcul pentru tehnologia informaţiei ”MOLDOVA IT PARK” pe un termen de 10 ani, cu începerea activității de la 01 ianuarie 2018.

Recent, Guvernul a aprobat modificarea a șase acte normative din domeniul fiscal, precum și cel al asigurărilor sociale și medicale obligatorii, în vederea aducerii acestora în concordanță cu prevederile Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. Potrivit acestui act legislativ, una din facilitățile acordate de stat rezidenților parcurilor IT constă în aplicarea unui impozit unic în mărime de 7% pe veniturile din vânzări, dar nu mai puțin de o sumă minimă stabilită per angajat. Suma vizată este de 30 la sută din cuantumul salariului mediu pe economie, prognozat pentru anul respectiv.

Conform Regulamentului de înregistrare a rezidenților Parcului, calitatea de rezident al Parcului poate fi dobândită de orice persoană juridică sau fizică care este înregistrată în Republica Moldova ca subiect al activității de întreprinzător și care desfășoară/intenționează să desfășoare, drept activitate principală, unul sau mai multe genuri de activitate prevăzute de art. 8 al Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Parcul va oferi un regim „virtual de funcționare”, iar rezidenții vor putea realiza genurile sale de activitate și face uz de facilitățile acordate, chiar și din propriile oficii sau reședințe, după o înregistrare corespunzătoare.

Soluțiile de comerț electronic crează un stil de viață în baza Internetului între toți participanții din piață: producători și cliențiparteneri și furnizori, realizînd astfel optimizarea întergului lanț de la aprovizinare la desfacerea produselor proprii, reducînd costurile, crescînd profitul.

Comerțul electronic a schimbat conceptul economiei clasice, acesta depășind în momentul actual granițele țării și extinzîndu-se cu rapiditate în întreaga lume. Acest gen de comerț, și anume comerțul electronic, el fiind acum “vîrful de lance” al economiilor moderne.

Potrivit legii cu privire la comerțul electronic, în art 4, se prevede expres că, comerţ electronic reprezintă acea activitate de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice de vînzare a bunurilor, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată cu utilizarea comunicărilor electronice şi/sau a contractelor electronice.

Cât de siguri suntem încheiind aceste contractile electronice, cum putem și protejați, mai ales în condițiile unei dezvoltări massive a acestor instrumente?

Legislația nu descrie exact care instrumente, modele de contracte electronice, astfel că, acestea fiind contracte nenumite, or, fiecare conducîndu-se de aspectele generale, secțiunea contracte, ar putea formula, întocmi un contract electronic, ceea ce posibil, ar crea multiple aspect negative, neconforme procedurilor legale/de securitate.

Comerțul online sau e-commerce fiind activitatea de cumpărare sau vînzare prin intermediul transmiterii de date la distanță, activitate specifică politicii expansive a marketing-ului companiilor comerciale. Utilizarea tuturor mijloacelor electronice pentru participarea la o activitate de comerț online poartă denumirea de tranzacție electronică. Comerțul online permite particicparea atît a persoanelor fizice și juridice, cît și a statului sau a instituțiilor acestora.

Totuși, potrivit Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, se atestă petiții înregistrate și pentru acest segment de activitate. În acest sens, Agenția este autoritatea de supraveghere a respectării legislaţiei privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor, contractele de credit pentru consumatori (inclusiv de microfinanțare), clauzele contractuale abuzive, comerțul electronic, controalele oficiale privind conformitatea produselor cu denumiri de origine şi indicaţii geografice şi a specialităţilor tradiţionale garantate, etc.). Conform cerințelor Legii 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, a fost evaluat gradul de risc al activităților desfășurate de către 758 agenti economici pasibili de control, respectiv au fost planificate 87 controale de stat, în principalele domenii de competență, conform cerințelor legislației în vigoare.

Dacă ar fi să facem referire la magazinele de nişă, adică altceva decât TIC, lista de magazine online nu va fi una impunătoare : autoport.md, farmacie-online.md, flowers.md, bestseller.md, librarius.md etc. În top 300 cele mai accesate site-uri de moldoveni, elaborat de cei de la Alexa Rank al companiei americane Amazon, regăsim foarte puţine site-uri ale magazinelor  online şi anume: 999.md, zap.md, bestdostavka.md, arbuz.md şi pandashop.md.

De ce ar trebui să ținem cont cînd procurăm de pe aceste platforme:

  1. Dacă este înregistrată oficial compania și are actele plasate oficial.
  2. Dacă dispune de un contract pe pagina oficială și posibilitatea tehnică de a-l citi și putea semna electronic.
  3. Dacă are un registru pentru reclamații electronice, telefon etc.
  4. Dacă dispune de un centru de verificare, o “mini-ambulanță a serviciilor pe care le oferă
  5. Dacă are o imagine bună pe segmentul de activitate.

P.S. NU UITA ÎNAINTE DE A SEMNA CEVA, CITEȘTE. DACĂ NU AI ÎNȚELES CITEȘTE ÎMPREUNĂ CU UN JURIST!

surse:

https://moldovaitpark.md/

https://jsa.md/accjust/

http://consumator.gov.md/index.php?l=ro

https://itmoldova.com/it-news-md/

***Material realizat în parteneriat cu Centrul de Analiză, Cercetare și Consultanță Juridică JUSTSTUDIUMANIMA (www.jsa.md)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *