Mulți discută în ultimul timp subiectul gheretelor care au un spațiu comercial mai puțin de 20mp și sunt amplasate în apropiere de instituții de învățămînt și instituții medico-sanitare.

Au fost efectuate vizite în teritoriu, mese rotunde, ba și mai mult, a fost sesizată și Curtea Constituțională în acest sens, precum că, s-ar încălca principiul concurenței, adică cei care au un spațiu mai mare de 20 mp și sunt lîngă instituții de învățămînt și instituții medico-sanitare pot comercializa țigări, produse din tutun.

Poate e grav, poate nu, da cu siguranță fumatul ucide, asta nimeni nu contestă, însă nimeni, dar absolut nimeni nu poate impune reguli în favoare altor agenți economici.

Să mergem pe etape:

  1. De ani de zile consumatorii au careva deprinderi, totuși pe lîngă acele țigări se comercializeză și alte produse.
  2. Faptul că lîngă spitalul nr.3 se găsește un supermarket, iar alături se găsesc cîteva gherete, de fapt se găseau , pentru că au fost evacuate, nu cred că este o abordare corectă și legală.
  3. Toți invocă că se comercizlizează lîngă instituții de învățămînt și instituții medico-sanitare, și că, ar influența cumva sănătatea, cui? a studenților?
  4. Totuși trebuie să avem o abordare legală, în tot ce facem, dar și echitabilă, or azi legea nu oferă nici o noțiune, definiție, ce ar însemna de fapt instituții de învățămînt și instituții medico-sanitare, iar asta se poate ușor de demonstrat prin răspunsul oficial al Ministerul Educației, care stabiletșe exact:

Şi mai mult Curtea Constituțională a explicat cerințele care trebuie să fie respectate atunci cînd este pusă la îndoială o legelegea trebuie să fie clară, accesibilă și previzibilă. Astfel, legea este clară atunci cînd nu generează interpretări neunivoce, este accesibilă atunci cînd este publicată în Monitorul Oficial și toate persoanele interesate pot lua cunoștință de conținutul legii și este previzibilă atunci cînd permite persoanelor care cad sub incidența ei să-și ajusteze conduita socială, astfel încît să nu fie lezat dreptul.

Concluzie: Atât timp cât statul impune un comportament persoanelor fizice, persoanelor juridice, fără a fi echitabili și corecți, nu se vor respecta principiile bunei guvernări, schimbări pozitive nu vom avem, iar democrația va dispărea. Informează-te și nu cădea în capcapenele formatorilor de opinie/activiștilor. Fii informat.

***Material realizat în parteneriat cu Centrul de Analiză, Cercetare și Consultanță Juridică JUSTSTUDIUMANIMA (www.jsa.md)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *