Ziua profesională, marcată în fiecare an la 5 octombrie este o sărbătoare specială și un prilej de a recunoaște rolul deosebit de important al dumneavoastră pentru societate, or este incontestabil faptul că Profesorul reprezintă puterea transformativă a societății.

În această zi, onorăm Profesorii, care nu doar transmit cunoașterea printr-o incursiune atractivă, ajută la descoperirea de sine și revelarea noului, dar formează personalitatea și-i însoțesc pe copii dincolo de pragul școlii, marcând drumul devenirii de-a lungul întregii vieți.

Îmi aduc aminte cu pietate de profesorii care m-au format la diferite etape ale vieții. Erau tot timpul pregătiți ireproșabil de lecții, blânzi și răbdători, știau să întrețină interesul, curiozitatea și dorința de a învăța, aveau tact pedagogic, o ținută morală și intelectuală desăvârșită, aveau un sfat pentru fiecare copil, îndrumându-i spre ce este mai bun și de valoare. Am avut dascăli care au reunit în inima lor dragostea de profesiune și dragostea de elevi.

Cert este că, astăzi munca profesorilor este tot atât de nobilă și indispensabilă pentru societate, dar a devenit mult mai dificilă, mai puțin apreciată în societate și trece prin profunde provocări și schimbări. Profesorul timpurilor de azi nu este suficient să aibă cunoștințe, să posede metode și tehnologii inovative, dar trebuie să se adapteze la volatilitatea, incertitudinea, complexitatea și ambiguitatea mediului.

Educația trebuie să redevină prioritatea absolută a societății noastre, or problemele pe care le avem în acest domeniu pun mare semn de întrebare pe viitorul țării noastre și a poporului moldovenesc. De rând cu medicina, educația trebuie să fie asigurată cu resursele financiare, care ar permite dezvoltarea domeniului și adaptarea educației celor mai înalte standarde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *