Îngrijitorul la domiciliu este o profesie noua în curs de dezvoltare și apariție în Republica Moldova care vine în ajutor persoanelor în etate și celor cu nevoi speciale. Necesitatea de a introduce o nouă profesie a apărut din cauza numărului redus de asistenți medicali, care nu fac față cererii mari de îngrijire la domiciliu.

Migrația forței de muncă

Insuficiența de personal vine pe fundalul emigrării masive prin care trece Moldova de 20 de ani încoace. Conform statisticilor neoficiale în jur de 40% din specialiștii din domeniul social și medical au părăsit țara, amploarea fenomenului fiind confirmată de autorități și reflectată în studiile de profil.

În contextul unui exod continuu a forțelor de muncă și a creșterii numărului persoanelor vârstnice, prestatorii de servicii medico-sociale s-au pomenit în situația în care nu găsesc persoane cu o pregătire și experiență relevantă și care ar putea activa în calitate îngrijitori la domiciliu.  

Cu astfel de probleme s-au ciocnit și alte state, cum ar fi – Romania, Bosnia și Herțegovina sau Republica Cehă,  iar soluția a fost una cât se poate de pragmatică, și anume cea de a crea o oportunitate alternativă de instruire a cadrelor în domeniul îngrijirilor la domiciliu. Acest tip de instruire, cunoscut și ca proces de  „învățare pe tot parcursul vieții”, face parte din sub-domeniul existent în Republica Moldova care cuprinde formarea profesională continuă a adulților.

Program de instruire pentru îngrijitori

La modul practic noul program de formare pentru îngrijitorii la domiciliu va cuprinde subiecte ca securitatea și integritatea beneficiarului, comunicare și relațiilor interpersonale în acordarea îngrijirilor la domiciliu, noțiuni de bază vizând îmbătrânirea fiziologică și patologică, aspecte practice ce țin de proceduri și intervenții medicale precum și alte subiecte relevante profesiei de îngrijitor. Formare nu va depăși  400 de ore, oferind posibilitatea persoanelor cu o pregătire și experiență limitată în domeniul social și medical să însușească cunoștințele și abilitățile (practice și teoretice) necesare pentru a presta servicii de îngrijire la domiciliu. La finele unui astfel de program persoanele instruite ar obține calificarea de îngrijitor la domiciliu și ar fi eligibile pentru a activa în incinta unui prestator public sau privat de servicii de îngrijiri la domiciliu, atât cu profil medical cât și social.

În practica lor zilnică, promotorii acestei inițiative, și organizațiile membre ale Uniunii „Rețeaua organizațiilor necomerciale prestatoare de îngrijiri comunitare” (URONPIC) s-au ciocnit de necesitatea unei astfel de program de formare pentru îngrijitori . Tamara Adașan directoare AO Homecare menționează că: „Profesia nouă de îngrijitor dă speranțe reale de soluționare, cel puțin parțială, a problemelor persoanelor vârstnice, care depind de grija altora. Îngrijirea la domiciliu a bătrânilor este  o activitate  perfectă pentru persoanele sociabile, care doresc să schimbe în bine viața persoanelor vulnerabile. Desigur, aceste persoane vor trebui să posede un grad ridicat de înțelegere și compasiune pentru cei din jur și, mai ales, pentru suferința lor. Îngrijitorul la domiciliu este profesionistul care acordă servicii de îngrijire la casa beneficiarului. Profesia de îngrijitor aduce cel mai important beneficiu, și anume contribuie la menținerea unei stări de sănătate optime a persoanelor în vârstă.”  

În procesul de dezvoltare a pachetului de documente necesare pentru legiferarea noii profesii au fost analizate cele mai relevante modele existente peste hotare, inclusiv a fost consultată experiența Republicii Cehe, unde îngrijitorul la domiciliu este o partea componentă a sistemului de îngrijiri medico-sociale. În calitate sa de prestator de servicii medico-sociale în Republica Cehă și implementator de proiecte de dezvoltare în țări precum Republica Moldova, Caritas Cehia susține inițiativele organizațiilor membre URONPIC și este un actor activ în promovarea și dezvoltarea noii profesii de îngrijitor la domiciliu.

Mai multe persoane în etate au nevoie de îngrijire specializată

Pentru ca experiența internațională să se îmbine armonios cu realitatea și contextul național, în cadrul procesului de identificare a celei mai potrivite abordări pentru definitivarea și configurarea profesiei de îngrijitor, directoarea organizației CASMED Natalia Postolachi a accentuat faptul că: “Pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult, iar dezvoltarea unor afecțiuni cronice este în creștere, mai mulți vârstnici necesită îngrijire specializată pentru perioade de timp mai îndelungate. Meseria de îngrijitor la domiciliu este o modalitate de a asigura îngrijiri de calitate pentru cei care au o autonomie limitată. Îngrijitorul asumându-și sarcinile complexe și sensibile, cum ar fi asistarea persoanelor cu probleme de mobilitate în deplasarea prin casă, menținerea unei igiene adecvate, igienizarea spațiului, contribuind la menținerea unei stări de sănătate optime a persoanelor care nu se pot autoîngriji, reducând astfel povara de pe umerii familiei.”

Până în prezent au fost elaborate și aprobate profilul și standardul ocupațional iar în prezent echipa de lucru este în proces de elaborare a documentelor precum standardul de calificare și conținutul programului de instruire.

Astfel, îmbinând eforturile organizațiilor active în domeniul îngrijirilor la domiciliu în Republica Moldova, ale autorităților centrale și suportul financiar din partea partenerilor externi, apariția profesiei de îngrijitor la domiciliu și a programului de formare a noilor specialiști ar descrește considerabil în perspectivă sarcina asupra sistemului de îngrijiri dedicate persoanelor în etate și celor vulnerabile la nivel național și va contribui la creșterea calității vieții persoanelor îngrijite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *