În ultimii ani decalajele dintre tineri și adulți au demonstrat o tendință ușoară de diminuare în mai multe domenii, dar inegalitățile dintre aceste două grupuri rămân destul de mari. Cele mai mari decalaje se atestă în domeniul sănătății, criminalității și participării în procesele decizionale/politice. Constatările au fost relevate de „Indicele de Tineret” – un reper statistic de monitorizare a politicilor publice în domeniul tineretului, dezvoltat după metodologia Expert-Grup, cu suportul Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA). Indicatorul cuantifică nivelul de inegalitate dintre tineri și adulți și poate lua valori între 0 (egalitatea perfectă) și 1 (inegalitate maximă). 

Iurie Morcotîlo, economist în cadrul „Expert-Grup” și autor al metodologiei menționează că „Utilizarea Indicelui de Tineret ne permite să identificăm domeniile în care tinerii rămân în urma adulților și să urmărim cum se va schimba în timp performanța acestor două grupuri. O astfel de comparație este importantă, deoarece progresul tinerilor poate fi mai lent decât al adulților și ar necesita intervenții de politici pentru promovarea intereselor acestora”.

Ion Donea, manager de proiect, UNFPA Moldova a menționat că „Rezultatele prezentate în cadrul Indicelui de Tineret reconfirmă că investiția în tineret este una esențială, de aceea prin programele aflate în derulare UNFPA împreună cu alți parteneri oferă suport Guvernului Republicii Moldova în ceea ce privește sporirea participării tinerilor, sănătatea tinerilor și educația de calitate. Reducerea inegalităților  dintre tineri și adulți la capitolul dezvoltării și realizării potențialului deplin este și o prioritate a Agendei 2030”.

Expertul mai adaugă că „Indicele de Tineret a coborât valoric de la 0,60 în 2015 la 0,54 în 2018, ceea ce indică asupra diminuării nivelului de inegalitate dintre tineri și maturi. Cu toate acestea, evoluția anumitor domenii cum sunt participarea în procesele decizionale și politice, sănătatea și criminalitatea relevă tendințe îngrijorătoare”.

Indicele de Tineret mai arată că tinerii participă cu mult mai puțin decât adulții în procesele politice și decizionale la nivel local, inegalitate cauzată de scăderea numărului de tineri votanți la ultimul scrutin electoral local, numărul alegătorilor din acest grup de vârstă micșorându-se cu 32% în 2019 față de 2015. De cealaltă parte, numărul alegătorilor maturi s-a majorat cu 23%. Deși la alegerile locale din 2019, ponderea consilierilor tineri s-a majorat până la 15,4% din totalul consilierilor locali aleși, față de 10% în 2015, decalajul dintre tineri și maturi la capitolul participării depășește semnificativ progresul înregistrat de prezența tinerilor în consiliile locale.

În domeniul sănătății și criminalității, cifrele indică asupra faptului că ponderea tinerilor deținuți este cu mult mai mare decât ponderea adulților, constatare valabilă și în cazul infecțiilor cu transmitere sexuală, ambele domenii fiind prioritate pentru intervențiile de politici.

Un domeniu, care a înregistrat un progres vizibil este activitatea economică. În perioada 2015 – 2019, discrepanțele dintre tineri și maturi s-au redus esențial, în special, în domeniul participării pe piața muncii, prin egalarea ratelor șomajului de lungă durată (șomaj care depășește 12 luni) în rândul tinerilor și maturilor, către anul 2019. Totodată, migrația externă a tinerilor rămâne în continuare cu mult mai mare decât în rândul adulților.

Indicele de Tineret a fost realizat de către Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în cadrul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *