Cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, sărbătorim rolul esențial al presei libere nu numai în calitate de furnizor de știri fiabile și adevărate, ci și ca un pilon al democrației. Calitatea proceselor democratice este legată de situația libertății de exprimare, precum și de libertatea și pluralismul mass-mediei. Nu există democrație fără o presă cu adevărat liberă.

Având în vedere marea responsabilitate de a garanta publicului publicarea unor știri verificate și corecte, mass-media liberă, diversă și independentă se află în același timp la baza unei societăți pluraliste și deschise. Jurnalismul de investigație îndeplinește un rol de gardian necesar, care sprijină publicul în tragerea la răspundere a guvernelor și instituțiilor, la toate nivelurile, pentru acțiunile și obligațiile acestora. Cu toate acestea, observăm din ce în ce mai multe încercări de limitare a spațiului pentru mass-media liberă, inclusiv prin subminarea sistematică a credibilității acesteia și de faptul că prea mulți jurnaliști și-au pierdut viața sau și-au riscat viața pentru că au expus adevăruri incomode.

Cea de a 26-a comemorare la nivel mondial din acest an abordează provocările actuale cu care se confruntă mass-media în alegerile electorale în vremuri de dezinformare, precum și potențialul mass-mediei de a sprijini democrația, pacea și reconcilierea. Dezinformarea are un potențial ridicat de a influența în mod negativ procesele democratice și dezbaterile publice din întreaga lume, iar Uniunea Europeană nu face excepție.

Acesta este motivul pentru care am lansat „Planul de acțiune al UE împotriva dezinformării”(*), care accelerează răspunsul european în vederea consolidării rezilienței societăților noastre împotriva dezinformării. Planul se axează pe îmbunătățirea gradului de detectare a dezinformării, pe coordonarea și adoptarea de măsuri de către Uniune și statele membre, mobilizând sectorul privat pentru a-și îndeplini angajamentele, sensibilizând opinia publică și responsabilizând cetățenii. O democrație sănătoasă se bazează pe o dezbatere publică deschisă, liberă și echitabilă și este de datoria noastră să protejăm acest spațiu și să nu permitem nimănui să răspândească dezinformarea care alimentează ura, diviziunea și neîncrederea în democrație.

UE promovează o mass-medie liberă și echitabilă nu numai la nivel național, ci și la nivel mondial în relațiile noastre cu țările terțe, inclusiv prin asigurarea de fonduri pentru proiecte specifice care îmbunătățesc jurnalismul de calitate, libertatea presei și accesul la informațiile publice. În condițiile în care jurnalismul liber se află sub o presiune din ce în ce mai mare, UE își reafirmă determinarea de a apăra libertatea presei și a mass-mediei în interiorul frontierelor sale și la nivel mondial.

***Declarația Înaltului Reprezentant, Federica Mogherini, în numele Uniunii Europene, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, 3 mai 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *