Monumentele ca for public au fost investite cu semnificații ideologice și politice în toate timpurile. În perioada comunistă a fost dusă o campanie de instalare a monumentelor liderilor revoluționari, a eroilor clasei muncitoare sau dedicate momentelor istorice ale căror semnificație au fost falsificate.

Prin monumentele ridicate în perioada celei de-a doua ocupații sovietice a teritoriului actualei Republici Moldova, conducerea sovietică a intenționat să înveșnicească ideologia comunistă. Statuile lui Lenin se aflau în fiecare centru raional și în fața sovietelor sătești din satele mari. Și mai frecvente erau monumentele ridicate în cinstea ostașilor sovietici.

După proclamarea independenței de stat a Repubublicii Moldova, monumentele din majoritatea centrelor raionale au dispărut, dar și monumentele cu chipul lui Lenin la fel. În același timp, trebuie să recunoaștem că multe monumente de sorginte sovietică rezistă, deoarece clasa politică care guvernează Republica Moldova promovează o politică pro-Kremlin, iar monumentele respective întregesc viziunile politice ale acestora.

Și la împlinirea a 29 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova mulți dintre locuitori cred sincer că, în 1940 Basarabia a fost eliberată, iar prezența monumentelor alimentează constant viziunile acestora.

Consider regretabil că nu se întreprind măsuri la nivel de politică de stat pentru a ne debarasa de aceste rămășite ale unui trecut rușinos impus prin teroare, mai mult, spre rușinea noastră, a tuturor, lipsa unor monumente care ar semnifica istoria veridică a acestui pământ se impune acum mai mult ca altă dată.

AUTOR: Mariana S. Ţăranu, doctor în istorie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *