În scopul elucidării neconcordanţelor între legislația actuală în domeniul traducerii și realitatea cu care se confruntă traducătorii în exercitarea activității lor profesionale, Uniunea Traducătorilor Autorizați din Republica Moldova (U.T.A.) a lansat un apel către toți membrii, privind inițierea unor runde de dezbateri pe probleme de stringentă actualitate pentru cei ce profesează în domeniul respectiv, meseria și arta traducerii constituind o practică pe cât de frumoasă și captivantă, pe atât de dificilă și nu îndeajuns de apreciată.

În cadrul unor dezbateri, reprezentanții ministerului Finanțelor și ministerului Justiției au încercat să găsească răspunsuri la întrebările îngrijorătoare ale practicienilor, apărute ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, în special a articolelor referitoare la impozitarea veniturilor persoanelor ce-și desfășoară activitatea în sectorul justiției.

U.T.A., prin nobila-i misiune de a proteja drepturile membrilor săi, va depune toate eforturile pentru a ameliora legislația și a pregătit, în acest sens, o serie de evenimente și formări continue cu caracter național și internațional. Acest lucru a fost confirmat și de președinta Inesa Foltea.

Reprezentanții ministerelor de profil au venit cu un set de argumente și au explicitat anumite aspecte legislative ce țin de munca prestată de traducători. Cu toate acestea, o serie de chestiuni rămân a fi neelucidate. În consecință, Consiliul de Administrare U.T.A. va înainta noi demersuri asupra următoarelor probleme:

Impunerea unei impozitări de 18% pentru exercițiul traducătoricesc, în opinia mea, nu înseamnă altceva decât punerea la zid a traducătorilor, într-un stat cancerigen din punct de vedere sistemic care pare să încurajeze la maxim exodul de intelect.

U.T.A. își propune să devină organizația care să apere concret interesele traducătorilor și să militeze pentru valorificarea muncii lor. Cu toții de dorim servicii de calitate și multă dăruire din partea traducătorilor, însă calitatea cere și o lege funcționabilă, lipsită de orice atingere adusă celor ce contribuie, zi de zi, la săvârșirea actului comunicării. Cei ce îngrădesc drepturile traducătorilor-interpreți, refuză traducerea și, prin urmare, refuză actul comunicării.

Amănunte găsiţi pe portalul grabacov.ulim.md.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *