Guvernul Republicii Moldova a aprobat bugetul de stat pentru anul 2021. Miniștrii au votat pentru proiectul legii priectului bugetului de stat în ședința din 30 noiembrie. Astfel, bugetul de stat pentru 2021 prevede venituri de 41.415.400,0 mii de lei, cheltuieli de 55.399.600,0 mii de lei. Totodată, bugetul prevede și un deficit de 13.984.200,0 mii de lei.

Documentul a fost elaborat luând în considerație impactul fără precedent al pandemiei COVID-19 și calamităților naturale din anul 2020 asupra economiei naționale. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021 este fundamentat pe o creștere economică de 4,7%, o majorare a exporturilor de 12,6%  și sporire a importurilor de 14,3%.

Viceprim-ministrul Serghei Pușcuța a menționat că anul 2021 se așteaptă a fi un an de recuperare a pierderilor suportate în anul 2020. Potrivit proiectului, veniturile bugetului de stat constituie 41,4 miliarde de lei, în creștere cu 4,2 miliarde lei față de bugetul de stat aprobat pentru anul 2020. Majorarea veniturilor se datorează sporirii încasărilor din impozite și taxe și intrărilor de granturi.

Cheltuielile bugetului de stat reprezintă 55,4 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 4,1% față de bugetul de stat aprobat în 2020. Din suma totală a cheltuielilor bugetului de stat pentru anul viitor 53% reprezintă transferuri către alte bugete, iar 47% – cheltuielile pentru implementarea programelor în anul 2021 nemijlocit prin intermediul autorităților publice centrale.

De asemenea, în anul 2021 vor fi asigurate financiar programele actuale de cheltuieli, precum: Fondul rutier (2,4 miliarde de lei, dintre care 1,5 miliarde lei pentru reparația și întreținerea drumurilor naționale și 958,3 milioane lei pentru întreținerea drumurilor locale), fondul național de dezvoltare a agriculturii și a mediului rural (1.100 milioane de lei), fondul național de dezvoltare regională (200 de milioane de lei), fondul de eficiență energetică (30 milioane de lei), programul de reparație a drumurilor publice naționale, locale, comunale şi a străzilor (cu denumirea generică „Drumuri bune”) – 900 milioane lei.

Deficitul bugetului de stat este estimat la 14 miliarde de lei. Acesta va fi finanțat din surse externe (intrări nete din împrumuturi externe pentru suport bugetar și implementarea proiectelor finanțate din surse externe) și sursele interne (inclusiv mijloace din privatizare a patrimoniului public). Proiectul urmează a fi transmis spre examinare Parlamentului.

A fost aprobat și bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) pe anul 2021. A fost aprobat, de asemenea, regulamentul de acordare a celor 60 de milioane de lei pentru agricultorii. În aceeași ședință, Guvernul a aprobat și politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2021.

REDACTOR: Diana Botnaru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *