După ce finanţarea pentru cercetare a fost redusă drastic (urmând să ajungă la mai puţin de 0,2% din PIB în 2023), iată că acum şi distribuirea acesteia pentru următorii 4 ani tinde să se transforme într-un eşec total (din punct de vedere a perspectivelor ştiinţei în Republica Moldova), scrie pe blogul său cercetătorul Gheorghe Cuciureanu.

Rezultatele finale ale „concursului” proiectelor de cercetare, prezentate azi de Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare (ANCD), confirmă cele mai pesimiste prognoze. Această parte finală a spectacolului a fost precedată de anunţul privind examinarea contestaţiilor depuse, care reprezintă o bătaie de joc în adresa comunităţii ştiinţifice, deoarece au fost respinse pe criterii de formă toate cele 108 (!) contestaţii depuse de directorii de proiecte. Or, în condiţiile concursului nu era indicat că pot fi depuse contestaţii doar pe vicii de procedură (dacă ăsta a constituit un motiv de respingere), ceea ce ar trebui specificat în pachetul de informaţii (vezi un exemplu de indicare explicită la ce trebuie să se refere contestarea), iar ANCD nu a furnizat directorilor de proiecte o formă de contestaţii pentru a arăta că acţionează cu bună credinţă, mai ales ţinând seama specificul contestării / noutatea procedurii în comunitatea ştiinţifică (art. 75 al Codului administrativ spune că „Pentru celeritatea exercitării dreptului de petiționare, autoritățile publice pot să ofere petiționarilor formulare de cereri în domeniile de competență”). Cu toate acestea, cunosc contestări care conţin toate elementele specificate în Codul administrativ şi care contestă inclusiv vicii de procedură, dar la care nu li s-a dat răspuns. Componenţa Comisiei de contestaţii arată că ANCD din start nu a avut intenţia de a analiza în fond contestaţiile şi, cu toate acestea, nu a informat despre acest fapt directorii de proiect din timp şi nici la momentul depunerii contestaţiilor.

Detalii la acest subiect găsiţi pe cuciureanul.wordpress.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *