Luna august începe în satul Brănești, acolo a avut loc al treilea eveniment din cadrul activităților organizate în laboratorul științifico-practic, în aer liber, de Biologie și Ecologie. 

De data aceasta, elevii pasionați de biologia moleculară au pătruns în tainele „bucătăriei moleculare”. Sub ghidarea celui mai tânăr doctor în științe biologice al Departamentului de Biologie și Ecologie, USM – Anna Moldovan, asistată de studenta programului de master „Științe biologice aplicate”, Sorina Istrati și licențiatul în ecologie Augustin Gaidarji, elevii din satele Brănești și Furceni, din orașul Orhei și municipiul Chișinău, însoțiți de profesorii lor, cu o mare atenție și entuziasm au studiat la microscop microflora produselor alimentare, au extras acizii nucleici din materialul biologic, au obținut molecula de ADN, au efectuat electroforeza acizilor nucleici, au documentat prezența ADN-ului în gelul de agaroză, au determinat calitatea ADN-ului cu ajutorul utilajelor performante, destinate investigațiilor molecular-genetice ș. a.

,,Reprezentăm Facultatea de Biologie și Pedologie a Universității de Stat din Moldova, care are ca pilon de bază CERCETAREA; ca direcție strategică – crearea unui mediu competitiv pentru asigurarea unui proces educațional de calitate, prin integrarea cercetării în procesul educațional; ca tendință de bază – atingerea performanței în organizarea și desfășurarea procesului educațional, oferind fiecărui actor, implicat în activitatea didactico-științifică, posibilitatea de valorificare a rezultatelor individuale și colective” – a menționat Ana Bîrsan, doctor în biologie, conferențiar universitar.

În acest context, este îmbucurător faptul că la eveniment au participat profesori și elevi care au atins performanțe deosebite în domeniul biologiei – Lilia Bîtcă, profesoară de biologie, grad didactic I, Liceul Teoretic „George Meniuc” din mun. Chișinău și discipolul său, Constantin Babuc, deținător al medaliei de bronz la Olimpiada Internațională de Biologie, 2021, din Portugalia. Dna Lilia Bîtcă a apreciat înalt gradul de pregătire a specialiștilor de la Facultatea de Biologie și Pedologie, a cărei absolventă este, precum și buna instruire a studenților stagiari care realizează practica pedagogică la biologie în școlile și liceele din țară, menționand că la Facultatea de Biologie și Pedologie a Universității de Stat din Moldova se fac studii de calitate. Dumneaei și-a exprimat dorința ca astfel de activități să continue și să se extindă și în alte instituții de învățământ. 

Cadrele didactice venite la eveniment au salutat și au apreciat ideea familiarizării elevilor cu unele metode de cercetare care, în acest moment, cu părere de rău, nu pot fi realizate în școli. Profesorii au fost profund impresionați și interesați de cultura de țesuturi in vitro, tehnica PCR, electroforeza proteinelor etc. și de unele activități practice care le formează elevilor abilități de investigare, trezesc interesul față de biologie, aprofundează cunoștințele teoretice asimilate în sala de clasă, orientându-i spre alegerea unei profesii deziderate. Cadrele didactice și-au exprimat convingerea că lecțiile lor vor fi, în mod cert, altfel, pornind de la experiența acumulată.

În cadrul atelierului „Bucătărie moleculară”, participanții au aflat că biologia moleculară este cea mai tânără specialitate a Facultății de Biologie și Pedologie a USM. Această specialitate a fost înființată ca răspuns la necesitatea studierii mecanismelor moleculare ale proceselor vitale ce stau la baza existenței ființelor vii, ținând cont de interacțiunea dintre macromolecule: acizi nucleici – proteine. Formarea specialiștilor în domeniul biologiei moleculare pornește de la conceptul de investigare a materiei vii la nivel molecular prin prisma relaţiei structură – funcţie. Specialiștii au menționat că, începând cu a doua jumătate a secolului XX, acest concept a revoluţionat ştiinţele biologice şi medicale, oferind cele mai avansate metode și tehnici pentru a studia reglarea activității genelor, transducția semnalelor, biochimia macromoleculelor, cunoașterea fundamentului științific al proceselor și fenomenelor biologice fiind extrem de importantă pentru a soluționa diverse probleme din domeniul biotehnologiei, fitofarmaceuticii, virusologiei, medicinei, agriculturii, industriei alimentare etc.

La final, elevii și-au împărtășit impreșiile despre experiența acumulată. Participanții la atelier au menționat că au avut o zi productivă, plină de activități interesante și utile, au apreciat excelenta organizare a lucrării de laborator și au adresat cuvinte de gratitudine pentru fundamentul teoretic, științific, oferit de USM-iști cu referire la structura, rolul, funcțiile acizilor nucleici și la metodele molecular-genetice, utilizate în diagnosticul diferitor boli, în genotipare, filogenie etc. Elevii au mulțumit organizatorilor pentru oportunitatea oferită de a participa la aceste activități, care le-a permis să pătrundă în tainele naturii. 

La rândul lor, organizatorii activităților educaționale în contextul proiectului „Școala altfel” au remarcat interesul sporit al participanților față de ȘTIINȚĂ, dorința lor de a-și lărgi orizonturile cunoașterii, au apreciat sârguința elevilor, au lăudat comportamentul binevoitor și atitudinea serioasă a acestora față de dezvoltarea proprie, fiind ferm convinși că vacanța de vară poate fi petrecută și distractiv, și cu mult folos.

După eveniment, oaspeții au mulțumit brăniștenilor pentru ospitalitate și bunăvoință, pentru atenția acordată, pentru spiritul de echipă. Ei au apreciat străduința locuitorilor satului Brănești de a pune umărul la fapte bune, subliniind, încă o dată, cuvintele profesoarei de biologie și chimie Liuba Goloșnean și ale dnei profesor Aurelia Crivoi: ,,Nimic nu este mai ieftin, dar se prețiuește foarte scump decât Omenia”, o caracteristică atât de accentuat exprimată la brănișteni. 

sursa: usm.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *