Postul de inspecţie de la frontiera Leuşeni, a deturnat un lot de 20 de tone de cartofi, care urmau a fi importaţi din Turcia. În urma controlului fitosanitar, inspectorii au depistat în tubercule larve în stare vie. Lotul de cartofi a fost reţinut.

S-au prelevat probe, care au fost transmise la laborator pentru analize. Conform raportului de încercări, în lotul de cartofi s-a confirmat prezenţa dăunătorului  Phthorimaea operculella (Molia tuberculelor de cartofi).

Insecta poate hiberna în toate stadiile de dezvoltare. În condiţii de depozite, ea se reproduce non-stop, cât timp tuberculii oferă posibilităţi de hrănire a lavrelor. O femelă depune 50-200 de ouă pe frunze, pe tuberculii descoperiţi sau pe mugurii acestora.

Dezvoltarea lavrelor durează 10-48 de zile, în funcţie de temperatură. În funcţie de condiţiile climatice pot evolua mai multe generaţii în câmp şi următoarele în depozite. Lavrele rod galerii în tubercule, care cu timpul putrezesc.

Lotul dat de cartofi a fost returnat în ţara de origine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *