Asociația Obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului” a câştigat procesul de judecată iniţiat împotriva Serviciului Fiscal de Stat cu privire la apărarea dreptului de acces la informaţie.

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a respins recursul declarat de Serviciul Fiscal de Stat, și a menținut decizia din 30 noiembrie 2017 a Curţii de Apel Chişinău și hotărîrea din 23 mai 2017 a Judecătoriei Chişinău, sediul Râşcani, în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Asociaţia Obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului” împotriva Serviciului Fiscal de Stat cu privire la apărarea dreptului de acces la informaţie, obligând Serviciul să furnizeze informația solicitată.

În fapt, la data de 11 octombrie 2016, Asociația Obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului” a solicitat de la Serviciul Fiscal de Stat (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, denumirea oficială la momentul înaintării cererii de acces la informație) furnizarea informaţiei de interes public, şi anume privind veniturile înregistrate în perioada anilor 2009-2016 de partidele politice: Partidul Democrat din Moldova, Partidul Socialiştilor din Moldova, Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, Partidul Popular European din Moldova, Platforma „Demnitate şi Adevăr”, Partidul Nostru, Partidul Acţiune şi Solidaritate, Mişcarea „Ravnopravie”; dacă autoritatea a înregistrat vreodată nereguli în activitatea partidelor politice respective, care sunt entitățile și avocații care au prestat servicii juridice inspectoratului în perioada anilor 2009- 2016 și care sunt sumele onorariilor plătite entităților juridice, dar și avocaților în perioada respectivă.

Serviciul Fiscal de Stat, prin răspunsul din 03.11.2016, a refuzat furnizarea informației solicitate cu privire partidele politice, invocând că Asociația „Juriștii pentru Drepturile Omului” nu poate fi atribuită la nici una din entitățile enumerate la art.131 alin.(5) din Cod fiscal cu drept de a solicita informația.

Referitor la a doua parte a solicitării – privind enitățile/avocații care au prestat Serviciului Fiscal de Stat servicii juridice în perioada 2009-2016, a comunicat că interesele Serviciul Fiscal de Stat în instanțele de judecată și alte organe de drept sunt reprezentate de către Direcția asistență juridica din cadrul instituției.

În consecință, solicitarea asociației privind accesul la informațiile de interes public nu a fost satisfăcută integral.

Decizia Curții Supreme de Justiție este irevocabilă și obligă Serviciul Fiscal de Stat să furnizeze informațiile privind veniturile înregistrate în perioada anilor 2009-2016 de partidele politice menționate mai sus, precum și descoperirea unor nereguli în activitatea partidelor politice respective.

Detalii, pe lhr.md.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *