Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a taxelor locale din municipiul Chişinău – a fost tema celei de-a opta audiere publică organizată de Institutl pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI). În cadrul evenimentului a fost prezentată propunerea de politică publică, care prevede îmbunătățirea percepției autorităților publice locale privind necesitatea alinierii politicilor publice la tendințele moderne, cu accent pe dezvoltarea ecosistemului antreprenorial. 

Propunerea de politică publică are scopul de a ajuta autoritățile publice locale în găsirea soluțiilor privind îmbunătățirea gradului de comunicare în cadrul ecosistemului antreprenorial, creșterea numărului de start-upuri, încurajând, astfel, dezvoltarea unei noi generații de antreprenori, digitalizarea proceselor de lansare și dezvoltare a start-upurilor și mediului de afaceri, precum și sporirea volumului taxelor colectate la bugetul local.

VIORICA CERBUŞCĂ, expert IPRE

Sondajul efectuat de noi a arătat că politicile publice elaborate și implementate în municipiul Chișinău au un impact nesemnificativ asupra dezvoltării ecosistemului antreprenorial, fapt care influențează negativ imaginea capitalei, afectează gradul de retenție a talentelor și investițiile în proiecte social-economice. Totodată, în era digitală, antreprenorii din municipiul Chișinău subliniază că sistemul informațional de comunicare al Primăriei este slab-dezvoltat, iar lipsa unei platforme on-line contribuie la creșterea birocrației și reducerea transparenței. Aceasta afectează costurile de lansare și desfășurare a unei afaceri, respectiv reduce semnificativ gradul de atractivitate a municipiului pentru investiții”.

Astfel, pentru soluționarea acestor probleme, IPRE propune următoarele acțiuni: elaborarea viziunii și strategiei de dezvoltare a municipiului Chișinău, centrată pe ecosistemul antreprenorial; lansarea PP Lab (Laboratorul de Politici Publice Antreprenoriale); cartografierea ecosistemului antreprenorial din municipiu; crearea unui sistem integrat de asistență în domeniul antreprenorialului (lansarea, crearea și dezvoltarea de noi start-upuri/ afaceri).

La audierea publică de ieri au participat reprezentanții Primăriei mun. Chișinău, consilierii locali, șefii direcțiilor și întreprinderilor municipale, reprezentanții societății civile, precum și antreprenori din mun. Chișinău, care au venit cu mai multe propuneri de îmbunătățire a politicii publice. Astfel, după discuțiile de ieri, experții IPRE vor analiza propunerile participanților și vor definitiva propunerea de politică publică, care ulterior va fi promovată și transmisă Consiliului și Primăriei municipiului Chișinău.

Pentru mai multe detalii, puteți privi în reluare dezbaterea publică aici, iar mai jos puteți consulta proiectul politicii publice.

Pe parcursul acestui an IPRE urmează să mai organizeze încă o audiere publică, care va avea loc pe 11 octombrie 2017. Pentru informații despre următoarele audieri publice, urmăriți pagina web și Facebook IPRE.

Evenimentele fac parte din proiectul „Audieri publice pentru Chișinău”, care va fi implementat de IPRE pe parcursul perioadei ianuarie-septembrie 2017, în parteneriat cu PRIMĂRIAMEA și Privesc.eu, cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *