Experţii Institutului pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE) pun în aplicare, pe parcursul anului 2017, proiectulAudieri publice pentru Chișinău”. În cadrul acestuia, experţii IPRE au identificat 9 subiecte care au fost supuse audierilor publice, iar ulterior au fost elaborate politici publice, care au fost prezentate Consiliului municipal Chișinău și Primăriei municipiului Chișinău. Proiectul se desfăşoară cu suportul financiar al Fundației pentru o Societate Deschisă. 

Astfel, pe 25 octombrie 2017, experții IPRE au prezentat concluziile celor 9 politici publice și au venit cu recomandări privind implementarea acestora. Totodată, toate propunerile IPRE au fost deja transmise Consiliului și Primăriei municipiului Chișinău, precum și altor organizații.

La prima etapă a proiectului, experții IPRE au colectat opinii de la cetățenii municipiului, au analizat și au identificat problemele și le-au supus dezbaterilor în cadrul a 9 audieri publice pe segmente cheie ale proiectului, care sunt: climatul de afaceri și taxe locale; infrastructură și transport public; reforma administrației publice și servicii publice.

ADRIAN ERMURACHI, coordonatorul proiectului

Primul segment, la care a lucrat analistul Stanislav Ghilețchi, au fost elaborate politici publice ce țin de creșterea calității transportului și infrastructurii din capitală. Ceea de a doua temă identificată de IPRE și care a fost în responsabilitatea Vioricăi Cerbușcă, a fost problema mediului de afaceri și a taxelor locale, iar în cadrul politicilor, au fost analizate aspecte ce țin de implicarea mediului de afaceri, identificarea împreună cu acesta  a problemelor și oportunităților de colaborare cu Primăria, crearea unei platforme de discuții, precum și demararea unui proces în favoarea mediului de afaceri, bazat pe dialogul public privat. Al treilea domeniu în care au fost realizate politici publice, ține de reforma administrației publice și servicii publice și a fost realizată de expertul IPRE, Ruslan Codreanu. Sperăm că toate politicile noastre nu au fost o critică la adresa activității Primăriei mun. Chișinău, ci au avut scopul de oferi o consultanță, care ar moderniza orașul.

În cadrul primei audieri publice, dedicată subiectului reformei administrației și serviciilor publice, s-a discutat propunerea de lichidare a direcţiei Agricultură şi Alimentaţie și a direcției Socio-Ecologică a municipiului Chișinău, care ar permite economisea a peste un milion de lei în fiecare an din bugetul Capitalei. În cadrul celei de-a doua audiere și politică publică au fost discutate propunerile de îmbunătățirea iluminării trecerilor de pietoni; construcția refugiilor pietonale și reamenajarea intersecțiilor; instituirea vitezei limită de 30 km/h pe zone extinse ale municipiului Chișinău. Cea de-a treia audiere publică a fost pe subiectul îmbunătățirii mediului de afaceri și a taxelor locale din oraşul Chișinău, iar în cadrul politicii publice s-a propus implicarea mai activă a primăriei Chișinău în susținerea tinerilor antreprenori, prin oferirea de spații pentru antreprenori de factură nouă în regim de incubare, precum și oferirea spațiilor de lucru pentru antreprenorii aflați la început de drum.

A patra audiere publică a fost dedicată propunerii de îmbunătățire a relațiilor primăriei municipiului Chișinău cu unitățile comerciale și prestări servicii în procesul de înregistrare a notificării de inițiere a activității comerciale, iar cea de a cincea politică publică s-a axat pe ideea precum că autoritățile trebuie să aplice un mecanism corect de corelare între volumul de trafic și calitatea învelișului rutier, dar și procesul de identificare a materialul potrivit pentru asigurarea unei durate de viață mai mari a marcajului rutier din municipiul Chișinău. În cadrul celei de-a șasea audieri, a fost prezentată propunerea de politică publică, care prevede reorganizarea Direcției Generale Educație, Tinere și Sport (DGETS), prin lichidarea direcțiilor educație de sector.

Cea de-a șaptea politică publică prevede propunerea de recuperare a spațiului public, astfel că locurile de parcare pentru autoturism să fie folosite corespunzător și să nu creeze impedimente pentru pietoni, precum și implementarea unui proiect pilot privind parcarea paralelă pe strada București a municipiului Chișinău. Cea de-a a opta audiere s-a axat pe ideea de îmbunătățirea a percepției autorităților publice locale privind necesitatea alinierii politicilor publice la tendințele moderne, cu accent pe dezvoltarea ecosistemului antreprenorial. În cadrul ultimei și celei de-a noua audieri a fost discutată propunerea de politică publică, care prevede crearea Direcției Gestionarea Patrimoniului Imobiliar și Funciar al municipiului Chișinău.

Proiectul „Audieri publice pentru Chișinău” a fost implementat de IPRE pe parcursul perioadei decembrie 2016-octombrie 2017, în parteneriat cu PRIMĂRIAMEA și Privesc.eu, cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *