Ideea recunoașterii actorilor societăților tradiționale ca păstrători ai practicilor educaționale nu a câștigat încă teren. Strămoșii noștri timp de mulți ani au dezvoltat principalele puncte de vedere, idei și direcții de creștere a copiilor. Aceste principii au constituit baza pentru o astfel de acțiune – ramură a științei, ca etnopedagogică.

Sursă: Pages.md

Etnopedagogia este o ramură a științei pedagogice care aplică experiența istorică a unei anumite naționalități. Ea studiază părerile generațiilor trecute cu privire la problemele de creștere a generației tinere. În același timp, o atenție deosebită este acordată familiei, vieții, naționalității și națiunii. În societățile tradiționale, educația nu era misiunea câtorva profesioniști, dar afacerea tuturor.

Scopul este de a inculce generația tânără de valori, conștiinței civice, principiile de bază care au fost dezvoltate pe parcursul existenței poporului nostru. Aplicarea tradițiilor diferitelor popoare care trăiesc în țara noastră în procesul educațional este o prioritate. Inspirația creativă poate fi aplicată în diverse domenii de activitate. Etnopedagogia dezvoltă abilitățile copiilor, stimulează exprimarea și talentul lor. Pentru a atinge aceste obiective, anumite sarcini sunt îndeplinite. Acestea includ, în primul rând, studiul abordărilor oamenilor față de educație.

Sursă: digi24.ro

Din punctul de vedere al educației de mediu, va trebui să vorbim despre un nou curent. În timp ce etnopedagogia este interesată de activitățile tradiționale și de situațiile educaționale care le susțin și le transmit, nu este în mod necesar înrădăcinată în gândirea bio-regionalistă. În esență, este mai nomadă. Etnopedagogia este construită și îmbogățită de diferitele culturi, dar este stabilită numai în practica retransmisiei. Educatorul etnopedagog reia situațiile de învățare pe măsură ce se întâlnesc, pe care le adaptează în situații educaționale relevante pentru propriul context de intervenție.

Dezvoltarea unui cadru teoretic permite activităților de teren să dobândească un punct de referință. Scopul acestui cadru este de a facilita construirea de proiecte educaționale legate de activitățile obișnuite ale educatorilor: clase de mediu, activități de descoperire, intervenții de diferite tipuri etc. În același timp, promovează recunoașterea „pedagogiilor oamenilor”. Ne arată calea identităților tolerante și tinde să dea scrisorile sale de nobilime generațiilor de educatori anonimi și culturilor tradiționale absente până acum din preocupările noastre pedagogice. Etnopedagogia duce la întâlnirea cu celălalt într-o perspectivă de ascultare și înțelegere. Astfel, plasează elevul înapoi în comunitățile de cunoștințe intergeneraționale.

Sursă: Arhiva personală

În Republica Moldova este scrisă, deja, prima carte pe subiectul etnopedagogiei și anume lucrarea semnată de către Nicolae Silistraru ,,Etnopedagogie și educație” care este și unica monografie din spațiul românesc, afirmă Eduard Coropceanu rectorul Universității de Stat din Tiraspol.

Director adjunct pentru educație în Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Ion Luca Caragiale” din Municipiul Orhei și masterandă la Universitatea de Stat din Tiraspol (UST), specialitatea Management educațional, Magdalena Marandiuc a comunicat că pedagogia ca știință s-a cristalizat în timp, dar la bazele aceteia, etnopedagogia, or asta însemnând pedagogia poporului. Nu văd impedimente în implementarea acestui curs la Universitate, odată conștientizată importanța cursului în special pentru spațiul nostru românesc, nu pot fi dificultăți în impelmentare, cu excepția specialistului care va sta în capul mesei acestui curs. Aceste orientări sunt niște idealuri, valori și norme etnice preferate, adoptate și reflectate în conștiință ce se păstrează în ansamblu și determină în mod activ dezvoltarea comunității etnice.

Imaginea din stânga: Magdalena Marandiuc, Imaginea din dreapta: Nicolae Silistraru alături de Magdalena Marandiuc. Sursă: Arhiva personală

Etnopedagogia este o direcție eficientă în procesul educațional. Mijloacele sale sunt atât de diverse încât pot capta atenția oricărui copil. În primul rând, comunicarea se referă la mijloacele de educație. Copiii în acest proces învață cum să contacteze lumea din jurul lor în conformitate cu etica și moralitatea. De asemenea, comunicarea ajută la exprimarea corectă a gândurilor, a emoțiilor, permițând profesorului să aplice aceste sau alte metode adecvate situației date.

Unul dintre mijloacele cele mai eficiente ale etnopedagogiei este jocul. Diferitele distracții populare, activități implică toți copiii în procesul de învățare. În același timp, devine mult mai ușor pentru ei să îmbogățească spiritul de echipă, să devină o parte a societății. Fiecare persoană este o bucată de un singur întreg. Luând parte la joc, fiecare copil își poate simți rolul în procesul general în curs.

Acest lucru permite informarea copiilor într-o formă mai accesibilă. Interesul pe care aceste metode îl evocă este un factor eficace în asimilarea sa. Principalele abordări ale transferului de cunoștințe prin etno-pedagogie sunt clarificări, convingeri și exemple. Metodele de astfel de educație sunt, de asemenea, obișnuite să includă cereri, acord, ordine, credință, solicitare și consiliere.

Sursă: latino-vibes.ro

În ultimele decenii, am demonstrat o descoperire tehnologică semnificativă. Dar jefuirea resurselor naturale, o viziune deformată de acest gen, o familie, o națiune să aibă loc tot mai mult în viața noastră. Etnopedagogica este chemată să atragă atenția generației tinere asupra nevoii de a respecta atitudinea față de toate ființele vii care locuiesc pe planeta noastră. Acest sistem fragil, care a existat de multe secole, acum supus unor atacuri constante de omenire. Fața planetei se schimbă, uneori ireversibilă.

Este etnopedagogia care se adresează moralei noastre, un sentiment de responsabilitate pentru acțiunile noastre. Învățăm în noi simțul unității fiecărui reprezentant al societății noastre, precum și conștientizarea consecințelor unei decizii. Atitudinea corectă față de lumea din jurul nostru începe cu un respect profund pentru familia, comunitatea, națiunea noastră. O persoană foarte morală apreciază atât împrejurimile sale cele mai apropiate, cât și toate lucrurile vii care sunt în lumea noastră. Acest lucru ne învață înțelepciunea poporului. Strămoșii noștri știau principalele postulate din timpuri imemoriale.

Sursă: timpul.md

Având în vedere conceptele de bază ale științei prezentate, se poate spune că etno-pedagogia este o direcție importantă în domeniul educației. Folosește mijloace eficiente și urmărește obiective foarte nobile în creșterea tinerei generații. O abordare extraordinară le permite copiilor să absoarbă mai bine noile informații, să își dezvolte abilitățile creative. Când interacționează cu lumea din jur, etnopedagogia ajută la dezvoltarea calităților etice și morale. În același timp, copii își dau seama de comunitatea lor cu lumea din jurul lor, simțindu-se ca parte din ea. Acest lucru ne permite să educăm o persoană cu înalte standarde morale, aducând lumii bune și bune pentru întregul public.

AUTOR: Vasile Lipcean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *