În perioada 1-10 august în cadrul proiectului „Educație și conștientizare pentru comunități active” au avut loc instruirile dedicate educației de mediu în raioanele, unde este prezent postul de radio EcoFM (Ștefan Vodă, Sîngerei, Anenii Noi, Fălești, Ungheni).

Aici, cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie și-au reactualizat informația ce ține de educația ecologică. Educatorii au aflat care sunt particularitățile mediului ambiant  și ce reprezintă relația natură-om. Un capitol aparte au constituit obiectivele educației de mediu și metodele orale de comunicare cu preșcolarii în acest domeniu.  

O atenție deosebită a fost atrasă asupra metodelor de apreciere și explorare a mediului înconjurător de către preșcolari. Cadrele didactice au manifestat un interes viu în cazul utilizării metodelor de acțiune simulată (jocuri didactice, jocuri pe rol, dramatizări) pe parcursul educației ecologice. Au fost analizate și principalele mijloce utilizate în grădinițe, cu acest scop. Trainerii împreună cu educatorii au identificat principalele activități realizate în cadrul educației de mediu cu preșcolarii.  Accentul a fost pus pe crearea de trasee eco și ungherașe vii, care pot fi ușor realizate împreună cu copii. Trainerii au sugerat unele jocuri eco care vor contribui la formarea noilor priceperi și deprinderi la preșcolari pentru  un stil de viață sustenabil.

Continuarea o citiți pe ecofm.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *