Dorina ONICA este un specialist al tinerei generaţii de etnologi de la noi, cu mari perspective. Cercetările consecvente realizate cu privire la patrimoniul etnografic al comunității din Republica Moldova, respectul față de cultura și civilizația românească, a cărei parte este și populaţia locală; și dorinţa de a descoperi și de a salva prin cercetare acest tezaur, îi asigură succesul și importanța în comunitatea științifică și nu numai. În acest context, remarcăm că recent cercetătoarea a publicat o monografie cu titlul “Peisajul cultural rural între Prut și Nistru. Aspecte etnogeografice.” Respectiv, considerând un titlu ce stârnește interes, ne-am propus să realizăm un interviu cu autoarea.

M9: Să vorbim despre lucrare. Despre ce este această carte?

Dorina ONICA: În paginile cărții se analizează și explică cum populaţia locală a modelat peisajul prin elemente de cultură materială (sat, locuință și dospodărie, ocupații, căi și mijloace de transport, port, alimentație etc) și cultură spirituală (sărbători, credințe și obiceiuri, practice rituale etc.), ținând cont de resursele și condițiile naturale locale, experiența tehnică și culturală transmisă din generație în generație, modelele de locuire constituite în mentalul colectiv, obiceiuri și tradiții comunitare, contextele politice și stilurile culturale ale timpului, și dorinţa omului de a crea în perimetrul spaţiului locuit imaginea unui rai.

M9: Cu cine ați colaborat pe parcursul elaborării unui astfel de studiu?

Dorina ONICA: Un apreciabil ajutor și suport didactic l-am avut din partea doamnei doctor Varvara Buzila, secretar științific al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Chișinău. Ținând cont că am supus cercetării un concept nou pentru literatura științifică de la noi, s-a simțit necesitatea colaborării cu specialiști de peste hotare. Astfel, am colaborat cu colegii de la Institutul de Etnografie și Folclor al Academiei Române – prof. Ion Ghinoiu, dr. Lucian David și dr. Emil Țârcomnicu. Și nu în ultimul rând sunt oamenii noștrii de la țară, purtătorii și deținătorii adevăratei culturi populare, care mi-au oferit informații inedite despre modul lor de viață, ocupații, locuințe ș.a.

M9: Un subiect atât de complex cu siguranță a necesitat o varietate de surse informative. Care sunt acestea?

Dorina ONICA: Lucrări de specialitate din diferite domenii, precum antropologie culturală, geografie, etnologie, sociologie, psihologie, istorie, filosofia culturii, demografie ș.a. Suport informativ și reper metodologic au fost cele cinci volume ale Atlasului Etnografic Român, atlase geografice ale Republicii Moldova, documente de arhivă, fotografii ș.a. Și evident, multe deplasări în satele Moldovei, realizarea chestionarelor etnografice cu localnicii și utilizarea lor.

M9: Cu ce nou vine această lucrare și de ce ar trebui citită?

Dorina ONICA: În primul rând este o primă lucrare în care se analizează  și explică relaţiile interdependente dintre civilizația rurală locală și mediul său natural de locuire, a modalităților de adaptare la acesta, formelor de modelare a spațiului și de construire a unor peisaje etnografice reprezentative pentru acest teritoriu. În același rând, în lucrare sunt caracterizate diferite peisaje prezente în cel rural, sunt analizate problemele actuale ale lumii rurale, etc. Lucrarea conține multe fotografii de epocă și actuale ce prezintă modul de viață rural al românilor basarabeni în toate manifestările ei culturale. Sunt prezente hărți, în baza cărora putem observa prezența anumitor peisaje etnografice pe regiuni și localități, tabele, scheme etc.

Cartea este o contribuţie relevantă pentru știința etnologică de la noi, prin faptul că pune în circuitul științific un concept nou – de peisaj cultural, inclusiv cel rural. Menționez că acest concept este relativ nou și în Occident câștigând interes din ce în ce mai mult în ultimele decenii.

De asemenea, lucrarea aduce în vizorul comunității locale și științifice, legislative faptul că peisajul cultural rural dintre Prut și Nistru este un adevărat patrimoniu, ce trebuie cercetat și din alte perspective, nu numai cum a fost analizat până acum, și să-l promovăm ca pe un bun cultural, prin care contribuim la diversitatea lumii.

M9: Pentru cine este adresată și utilă cartea?

Dorina ONICA: Cartea se adresează absolut tuturor celor care doresc să descopere și să dețină în bibliotecă o lucrare amplă despre civilizația rurală dintre Prut și Nistru. Este o carte utilă pentru specialiştii din domeniul științific și al cadrelor didactice, studenților; pentru funcționarii care lucrează în domeniul salvgardării și protecției patrimoniului cultural întrucât textul lucrării poate fi folosit ca sursă de informare pentru elaborarea actelor legislative cu privire la peisajele culturale; pentru cei care activează în domeniul turismului deoarece oferă un bogat spectru de informații cu privire la turismul rural și agroturism; pentru agenţii economici, cointeresați de idei investiționale în spaţiul rural, etc.

M9: Unde poate fi găsită cartea?

Dorina ONICA: Cartea poate fi procurată din librăriile Făt-Frumos, Librăria din Centru și Librăria din Hol, sau direct de la autor.

***Interviu realizat de reporterul radionunta.com Elena Zaharia

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *