Încăperile și teritoriul destinat pentru recreerea copiilor de la secția nr.1 a Spitalului Clinic de Psihiatrie din Chișinău nu corespund standardelor internaționale, lipsesc actele regulatorii privind plasarea copiilor sub supraveghere intensivă, separarea acestora în bază de gen, număr insuficient al personalului care asigură tratamentul și supravegherea copiilor, deținerea minorilor cărora le sunt stabilite măsuri de constrângere cu caracter medical prin decizia instanței de judecată. Sunt doar câteva concluzii ale vizitei efectuate de Ombudsamnul Copilului la secțian nr.1 a Spitalului Clinic de Psihiatrie din Chișinău.

În opinia Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, este necesară o reformare complexă a sistemului sănătății mentale pentru copii, înclusiv în ceea ce privește prestarea serviciilor medicale psihiatrice spitalicești, revizuirea politicii de personal care asigură tratamentul și supravegherea acestor copii.

Situația privind respectarea drepturilor copiilor care suferă de boli mintale va fi analizată și expusă într-un raport special, în care vor fi incluse constatările și recomandările Ombudsmanului Copilului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *