Instituțiile de învățământ din Moldova se pregătesc pentru o nouă etapă de admitere, care, în acest an, se va desfășura în condiții total diferite decât în anii trecuți. Pandemia COVID-19 impune măsuri sporite pentru toate instituțiile. Directorul Colegiului Tehnologic din Chișinău, Vladimir Donici, ne spune într-un interviu cum se pregătește instituția pe care o conduce de admiterea 2020 și în ce condiții va avea loc înmatricularea?

Vladimir Donici: Colegiul Tehnologic este pregătit pentru admitere și, în acest sens, voi remarca, în primul rând, preocuparea instituției pentru siguranța tinerilor. Noi punem prioritate pe sănătatea profesorilor și a elevilor, de aceea ne vom asigura că sunt luate măsuri sporite. În al doilea rând, voi menționa că procesul de admitere 2020 se va desfășura în conformitate cu actele normative în vigoare, asigurând măsurile de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, conform dispoziției Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării. Astfel, depunerea dosarelor va avea loc în incinta colegiului, începând cu data 13 iulie 2020, cu respectarea unui set de cerințe anti-epidemiologice. Vom avea grijă să fie evitată aglomerația. În acest context, recomandam programarea prealabilă a candidaților on-line sau prin telefon. Mai mult decât atât, candidații au posibilitatea de a depune dosarul şi prin poșta electronică în format PDF.

Astfel, suntem gata să primim dosarele candidaților. Condițiile pentru admiterea 2020 sunt afișate pe site-ul colegiului (http://colegiultehnologic.md/), pentru următoarele specialități:

Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături;

Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din tricot;

Modelarea și tehnologia articolelor din piele și înlocuitori;

Mașini și aparate electrice de uz casnic.

M9: Ce i-ar motiva pe tineri să aleagă Colegiul Tehnologic din Chișinău? Ce aveți diferit decât celelalte colegii din Republica Moldova?

Vladimir Donici: Avantaje sunt foarte multe. Ofertele noastre țin de calitatea studiilor, condițiile logistice de organizare a procesului de studii, suntem deschiși pentru inovație și creativitate etc. Specialitățile noastre sunt în trend și foarte solicitate pe piața muncii. Deci, tinerii au șanse reale de angajare, de a crește în carieră, de a-și dezvolta propriile afaceri etc.

În comparație cu alte instituţii de învăţământ profesional tehnic de profil, Colegiul Tehnologic posedă experienţa cea mai bogată de pregătire a cadrelor în domeniile menționate. În decurs de mai bine de o jumătate de secol, s-a consolidat un colectiv didactic foarte competent, care, în majoritate, deţine grade didactice şi ştiinţifice. Punem în aplicare idei noi și modalități de studii atractive. Suntem o instituţie cu frumoase tradiţii, rezultate excepționale la concursuri şi evoluări la demonstrarea modelelor. În plus, avem relații de parteneriat cu cele mai cunoscute întreprinderi de profil din Republica Moldova.

La Colegiul Tehnologic, tinerii descoperă nu doar şansa, dar şi confortul de a se specializa pas cu pas, de a invăţa cum să confecţioneze modele de haine după ultimele tendinţe ale modei sau cum să realizeze cele mai sofisticate şi impresionante vestimentaţii din tricotaje, piele şi înlocuitori. Aici viitorii specialişti află cum să-şi dezvolte spiritul creator, cum să-şi formeze propriul stil, să-i atragă pe clienţi, să-şi deschidă o afacere. Aici absolvenţii au toate şansele de a fi asiguraţi cu locuri de muncă, fapt datorat bunei colaborări cu agenţii economici din capitală şi din republică. În baza contractelor încheiate intre colegiu şi agenţii economici, elevii merg la practică; acolo sunt iniţiaţi în tehnologiile moderne, li se formează deprinderi de muncă într-o întreprindere. Mai mult, elevii beneficiază de ateliere cu echipament de instruire şi maiştri calificaţi. De regulă, după absolvire, li se propune să se angajeze la una din întreprinderile unde aceștia au făcut stagierea practică. Aici tinerii învață să fie utili societăţii, adică sunt bine instruiți să presteze servicii ca să fie solicitați tot mai mult. Noi le oferim tinerilor recomandări practice, astfel încât dibăcia şi sârguinţa cu care își vor îndeplini meseria, vor lucra pentru autoritatea lor, li se va duce faima de specialiști căutați şi vor fi bine plătiți. Prin urmare, o profesie obținută la colegiul nostru, le oferă tinerilor și motivația financiară. În plus, elevii noștri au acces deplin la cunoștințe performante, de cel mai înalt nivel, au parte de un vast program de activităţi extracurriculare, cercuri sportive şi artistice, teatru de modă etc. Astfel, specialităţile la care pregătim cadre sunt foarte actuale şi ţin de ramura industriei uşoare şi a modei în domeniul vestimentaţiei. Absolvenţii colegiului au posibilitatea de angajare foarte reuşită în câmpul muncii la diferite centre prestigioase de modă din țară şi din alte state, la fabricile de confecţii şi incălţăminte, la diferite întreprinderi particulare.

M9: În ultimii ani se atestă o scădere a numărului de elevi și studenți. Cum faceți față acestui fenomen?

Vladimir Donici: Într-adevăr, în ultimii ani se atestă o scădere continuă a numărului de candidaţi la studii, dar această scădere se manifestă la nivel naţional, având impact negativ asupra procesului de admitere în majoritatea instituţiilor de învăţământ. Cauza principală este migraţia populaţiei, factorul demografic, precum şi alţi factori obiectivi. Este o realitate care ne impune să căutăm soluții noi pentru a spori atractivitatea Colegiului Tehnologic. Astfel, încercăm să devenim mai vizibili pe rețelele de socializare unde putem interacționa direct cu potențialii candidați, să diversificăm instrumentele și canalele de comunicare pentru a promova colegiul.

M9: Ce metode și tactici utilizați pentru a atrage tinerii la studii?

Vladimir Donici: Noi punem accentul pe calitatea studiilor și suntem deschiși să ascultăm opinia elevilor noștri pentru a deveni mai buni. Nu așteptăm să vină candidații să ne caute, ci am ales să mergem noi la ei. Acum există căi accesibile în acest sens. Suntem prezenți pe internet – pe rețele de socializare (Facebook și Instagram), dar și pe pagina web a colegiului. Avem un îndrumar foarte util „Abiturient”, precum și „Ghidul abiturientului”, am organizat întâlniri cu tinerii din gimnazii și licee, prezentarea în public a colecţiilor de modele de către elevi, prezentări de modă a vestimentelor confecționate de elevii în cadrul atelierelor instituției, participarea la expoziţii a lucrărilor artistice executate de elevi etc. Totuși principalii ambasadori ai colegiului sunt elevii şi absolvenţii acestuia. Unii absolvenţi şi-au creat afaceri de succes în domeniile menţionate, având branduri cunoscute pe piaţa produselor de confecţii: Alina Bradu, Natalia Șuchis, Grosu Elena, Silvia Lazu, Bodarev Eugen, și mulți alții care au devenit specialiști calificați și activează cu succes în domeniu.

M9: Aveți o statistică? Câți elevi își continuă studiile la universități?

Vladimir Donici: Instituţia urmăreşte încontinuu traseul absolventului, ce ţine de angajarea în câmpul muncii, continuarea studiilor şi alte aspecte. Statistica din ultimii ani arată că circa 20 % din numărul absolvenţilor îşi continuă studiile la diferite universităţi din ţară şi peste hotare.

M9: Să înțelegem că absolvenții colegiilor pot face studii și în străinătate?

Vladimir Donici: Desigur. Iată aici e marele avantaj de a studia la colegiu – poate fi obținută și diploma de bacalaureat, dar și o profesie.

M9: Care este viitorul învățământului profesional tehnic din Republica Moldova?

Vladimir Donici: Sistemul de învăţământ profesional tehnic are evident perspectiva de dezvoltare, cu condiţia susţinerii şi suportului real din partea statului şi a partenerilor din mediu economic. Dar foarte mult depinde de iniţiativa şi mobilizarea echipelor manageriale ale instituţiilor, calităţilor acestora necesare pentru asigurarea funcţionalităţii şi dezvoltării instituţiilor şi realizarea tuturor prevederilor documentelor reformei. Instituțiile de învățământ din sistemul profesional tehnic vor presta în continuare servicii de formare profesională a tinerilor  optând pentru o instruire de calitate, ce răspunde solicitărilor agenților economici din diverse domenii. Cheia succesului instituției o constituie tendințele de a fi flexibili și de a acționa cu pași grăbiți către ziua de mâine înaintea timpului, pentru a moderniza procesul educațional utilizând tehnologii didactice noi, tehnică de calcul de ultima generație, utilaje și echipamente moderne.

M9: Vă mulțumim pentru interviul acordat.

***BINE DE REŢINUT:

Colegiul Tehnologic din Chișinău este autorizat să înmatriculeze elevi la studii cu finanţare bugetară și prin contract cu taxă.

Limba de instruire: limba română.

Durata studiilor pentru candidaţii cu studii gimnaziale:

4 ani (nivelul 4)

2 ani (nivelul 3)

Toți doritorii sunt asigurați cu locuri în cămin.

ADRESA: MD 2068, Chișinău, str. Bogdan Voievod, 8/1

tel.: (022) 49-30-48, (022) 44-42-72, tel/fax: (022) 49-30-73 e-mail: coltehnologic@gmail.com www.colegiultehnologic.md

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *