Proiectul „VOCEA TINERILOR – element durabil pentru un viitor verdeʺ realizat de Asociația Obștească „Media-Grup MERIDIANʺ și finanțat de Uniunea Europeană a luat sfârșit.

Pe parcursul acestui proiect s-a dorit încurajarea colaborării dintre mass-media și tânăra generație și stimularea interesului lor față de problemele de mediu din localitatea natală. Pentru a atinge obiectivele propuse redacția EcoFM a realizat în zonele de emisie (Ștefan Vodă, Fălești, Sîngerei, Anenii Noi) câte cinci instruiri  pentru 12 tineri sau reprezentanți ai societății civile din fiecare localitate.Tinerii din Anenii Noi instruiți de Lilia Curchi

Tinerii din Anenii Noi instruiți de Lilia CurchiTinerii din Anenii Noi instruiți de Alex Nisitiriuc

Tinerii din Anenii Noi instruiți de Alex NisitiriucTinerii din Anenii Noi instruiți de Veaceslav Tutunaru

Tinerii din Anenii Noi instruiți de Veaceslav TutunaruEmil Coliban, redactor șef EcoFM Fălești în discuție cu participanții la instruire

Emil Coliban, redactor șef EcoFM Fălești, în discuție cu participanții la instruireParticipanții la instruire din raionul Fălești

Participanții la instruire din raionul FăleștiTinerii din Sîngerei instruiți de Alex Nistiriuc

Tinerii din Sîngerei instruiți de Alex NistiriucTinerii din Sîngerei instruiți de Veaceslav Tutunaru

Tinerii din Sîngerei instruiți de Veaceslav TutunaruTinerii din Ștefan Vodă instruiți de Alex Nistiriuc

Tinerii din Ștefan Vodă instruiți de Alex NistiriucParticipanții la instruirea din or. Ștefan Vodă

Participanții la instruirea din or. Ștefan Vodă

În cadrul instrurilor tinerii au aflat care sunt departamentele unui post de radio, cum se scrie o știre, cum se realizează un interviu, o emisiune sau un reportaj.  Au înțeles prin ce se deosebește jurnalismul de mediu de cel clasic. Un compartiment aparte a constituit procesul de realizare a campaniilor media la radio pe probleme de mediu și promovarea lor pe rețelele de socializare. Tinerii au manifestat interes față de principalele programe utilizate în prelucrarea sunetului și mastering. Au însușit cum să-și creeze propriul canal de Podcast pe diverse platforme, pentru a realiza podcast-uri pe teme de mediu. În urma instruirilor tinerii au început să identifice problemele prioritare de mediu din localitate și actorii principali de care depinde soluționarea lor. Instruirile au fost realizate în ideea sporirii cantității și calității producției media pe tematici de mediu aferente serviciilor publice locale, gestionarea deșeurilor, eficiență energetică, aprovizionare cu apă și canalizare precum și de a ajusta conținutul respectiv la formatele digitale (Podcast, Instagram, Youtube, website). Un success al proiectului este campania media de informare  în scopul reducerii  impactului epidemiei de COVID-19 asupra populației, realizată de echipa Eco FM împreună cu tinerii beneficiari.

Un alt obiectiv al proiectului a constat însensibilizarea populației de a se implica la soluționarea problemelorlegate de mediu, calitatea apei potabile și sanitației, contribuția la reabilitarea infrastructurii locale ori plata pentru serviciile publice inclusiv proiecte deja implementate sau în derulare finanțate de UE. Au fost realizate emisiuni despre istorii de succes a anumitor inițiative, proiecte europene, localități care implementează sau deja au realizat anumite proiecte importante. Drept rezultat au fost puse pe post 10 emisiuni, cu istoriile de succes de implicare civică în care este soluționată măcar parțial una din tematicile de mediu ori infrastructură. De către redacția EcoFM au fost difuzate 20 de emisiuni  tematice cu durata de 40 min. fiecare,care  au avut la bază teme precum colectarea separată a deșeurilor, compostarea, calitatea apei în fântâni, necesitatea canalizărilor la instituțiile preșcolare, ce înseamnă eficientizarea energetică a clădirilor publice, servicii publice și proiecte UE în acest domeniu etc. Unele emisiuni au fost realizate cu organizațiile implimentatoare a proiectelor UE.

Postul de radio EcoFM va continua realizarea emisiunilor pe tematica abordată în proiect, va stărui asupra colaborării cu mai mulți tineri din Republica Moldova, va promova conceptual bunei guvernări de mediu și va realiza mai multe emisini  despre implicarea cetățenilor în luarea deciziilor, va menține contactul strâns cu APL-urile din țară, referitor la importanța proiectelor europene.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *