Începând cu data de 1 ianuarie 2021, cererea de reexaminare a pensiei pentru limita de vârstă poate fi depusă online prin intermediul paginii web a Casei Naționale de Asigurări Sociale, cnas.md sau prin portalul guvernamental al serviciilor publice servicii.gov.md.

Pentru înaintarea cererii, trebuie introdus IDNP-ul beneficiarului. Cererea poate fi prezentată și în format fizic. Solicitanții trebuie să se prezintă la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, conform vizei de domiciliu, cu buletinul de identitate în original și o copie.

Noile drepturi la pensie se acordă din luna următoare celei în care au fost depuse actele necesare. Majorarea ei după reexaminare depinde de durata stagiului de cotizare şi mărimea venitului asigurat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *