Agenția de Dezvoltare Regională Centru, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova (Republica Moldova) și Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (România) anunță lansarea proiectului MuseumInfoTur – Valorificarea și sporirea vizibilităţii patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee – Centre de Informare Turistică, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020. Proiectul este finanțat de Instrumentul European de Vecinătate (ENI) și are o valoare de 98.910.00 euro. 

Proiectul are două obiective specifice, Este vorba despre dezvoltarea capacităților muzeelor și ale altor instituții relevante prin crearea centrelor de informare turistică a opt zone reprezentative. De asemenea, și promovarea patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere a celor opt centre de informare turistică.

Un alt punct important al proiectului îl constituie modernizarea platformei IT de promovare a produselor turistice din destinațiile remarcabile din arealul proiectului. Programul propriu-zis are în vedere dotarea Muzeelor – Centre de Informare Turistică cu stand-uri demonstrative și mobilier relevant pentru o bună funcționare.

radionunta: De ce este important un astfel de proiect în cadrul muzeului pe care îl reprezentați?

Mariana Iurcu, muzeograf și ghid de turism: Vizibilitatea redusă a Republicii Moldova pe domeniul turistic, reprezintă o problemă majoră în dezvoltarea turismului receptor.  De câțiva ani,  Moldova, în cazul nostru orașul Călărași în frunte cu Administrația Publică Locală, depune anumite eforturi în această direcție, dar ele sunt ineficiente sau puțin realizabile.  Or, crearea Centrului de Informare Turistică, drept instituție publică și a unei reţele naţionale și locale, este discutată de circa 5 ani și prinde contur bine determinat. Aceste centre sunt necesare să se regăsească în toate raioanele sau orașe care au potențial major de dezvoltare și promovare turistică. Noi ne dorim ca Centrul să aducă doar beneficiu și creșterea turiștilor la noi în țară, chiar și în orașul/raionul Călărași.

radionunta:  Cum va ajuta acest Centru Informațional Turistic, orașul Călărași să atragă turiștii?

Mariana Iurcu, muzeograf și ghid de turism: Noi deja de 5 ani avem turiști ce ne vizitează, mai ales cei străini, care nu cunosc ce ar putea să vadă în oraș, ori acest centru va fi tocmai un ajutor să îi informeze și  să-i  ajute să gasească ușor destinațiile. Știm cu toții că în toată lumea Centrele de Informare Turistică funcționează bine și sunt sursa de încredere către turiștii călători.  Ba mai mult, Centrul nostru are menirea să promoveze și informeze oaspeții călători de potențialul întregului raion turistic în raza de 30-50 km.  Raionul Călărași, fără mare modestie, este unul dintre cele mai vizitate, apreciate și bogate raioane din punct de vedere Cultural, Istoric,  Etnic, Gastronomic, Etnografic, Meșteșugăresc și multe altele aspecte din perspectiva turistică. Iar eu sunt mândră că în ultimii 3 ani am contribuit la atragerea turiștilor la noi acasă.

Ion Olari, Primarul orașului Călărași: Acest Centru Informațional Turistic din cadrul Muzeului orășenesc, pe langă faptul că va aduce plus valoare cultural-turistică, sperăm ca va contribui la dezvoltarea socio-economică al orașului. Dezvoltarea sectorului și serviciilor de turism, în mod direct ajută la  dezvoltarea unei localități și în creșterea calității vieții și nivelului de trai pentru locuitorii săi. De asemenea, turismul este una dintre activitățile care aduc cu preponderență beneficii în dezvoltarea multor zone. Activitatea pe care turiștii o aduc în zonă, prin produsele și serviciile cumparate de către aceștia se întorc sub forma de investiții în comunitate, sau ca venituri directe ale celor care lucrează în domeniile direct vizate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *