Cercetătorul Gheorghe Cuciureanu împreună cu Nelly Țurcan (specializată în studii bibliometrice) au analizat indicatorii bibliometrici ai cercetătorilor cu afilieri în Republica Moldova care au 10 și mai multe documente (publicații) incluse în baza de date Web of Science (WoS).  WoS este prima bază de date creată, folosită în evaluarea cercetării și una din cele două cele mai importante baze de date internaționale (prezența în care atestă recunoașterea internațională a cercetărilor științifice), scrie pe blogul său Gheorghe Cuciureanu

După numărul de documente (publicații), care măsoară productivitatea, incluse în WoS, primii 50 de cercetători din Republica Moldova (din cei activi în prezent) sunt:

Tabel 1

După numărul de citări ale lucrărilor autorilor, care este considerat un indicator al calității rezultatelor obținute,  primii 50 de cercetători din Republica Moldova în WoS sunt:

Tabel2

După indicatorul Hirsh, care încearcă să măsoare atât productivitatea, cât și impactul citărilor, primii 50 de cercetători din Republica Moldova în WoS sunt:

Tabel3

Cercetătorii științifici indicați cu culoarea roșie au afilieri de bază la instituții de peste hotare, dar în publicațiile lor incluse în calcularea indicatorilor bibliometrici au indicat și afilieri la instituții din Republica Moldova.

În total, în cele 3 clasamente de mai sus sunt incluși 78 cercetători științifici de la 15 organizații din Republica Moldova, inclusiv de la 7 institute de cercetare și 6 universități. Repartizarea cercetătorilor după afilierea instituțională este următoarea:

Alte detalii la acest subiect găsiţi pe cuciureanul.wordpress.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *